Mercedes-Benz Klasa B: Deklaracje zgodności

Komponenty radiowe pojazdu

Poniższa wskazówka obowiązuje w odniesieniu do wszystkich komponentów pojazdu wykorzystujących technikę radiową oraz zintegrowanych w pojeździe systemów informacyjnych oraz systemów łączności:

Komponenty bazujące na technice radiowej w niniejszym pojeździe pozostają w zgodzie z warunkami i pozostałymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają wszystkie ASO Mercedes-Benz.

Kompatybilność elektromagnetyczna

Kompatybilność elektromagnetyczna komponentów pojazdów została sprawdzona i udokumentowana zgodnie z normą ECE-R 10, w każdorazowo obowiązującej wersji.

    Ważne zasady bezpieczeństwa

    OSTRZEŻENIE W przypadku braku terminowych przeglądów technicznych lub zaniechania koniecznych napraw może dojść do zakłóce ...

    Złącze diagnostyczne

    Złącze diagnostyczne służy do podłączania urządzeń diagnostycznych w fachowym serwisie OSTRZEŻENIE W przypadku podł&# ...

    Categorie