Mercedes-Benz Klasa B: Asystent pasa ruchu

Wskazówki ogólne

Wskazówki ogólne


Asystent pasa ruchu monitoruje obszar przed pojazdem poprzez kamerę 1 zamontowaną u góry za szybą przednią. Zadaniem asystenta pasa ruchu jest rozpoznawanie oznaczeń pasa ruchu umieszczonych na jezdni i ostrzeganie kierowcy, gdy pojazd przypadkowo zbacza z pasa ruchu.

Funkcja jest dostępna w zakresie prędkości od 60 km/h do 200 km/h.

Ostrzeżenie może następować, gdy jedno z kół przednich najedzie na oznaczenie pasa ruchu. W takiej sytuacji następuje przerywane wibrowanie kierownicy, trwające do 1,5 sekundy.

Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Asystent pasa ruchu nie zawsze jednoznacznie rozpoznaje oznaczenia na drodze.

W takich przypadkach asystent pasa ruchu może
 • ostrzegać bez przyczyny
 • nie ostrzegać.

Istnieje ryzyko wypadku!

Należy zawsze uważnie obserwować rozwój sytuacji na drodze i kontrolować tor jazdy, szczególnie w przypadku ostrzeżeń asystenta pasa ruchu.

 

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie asystenta pasa ruchu nie cofa pojazdu na pierwotny pas ruchu. Istnieje ryzyko wypadku!

Skręcać, hamować lub przyspieszać kierowca powinien zawsze samodzielnie, szczególnie w przypadku ostrzeżeń asystenta pasa ruchu.

Asystent pasa ruchu nie może zmniejszyć ryzyka wypadku wynikającego z niewłaściwego stylu jazdy oraz działa w granicach określonych przez prawa fizyki. Asystent pasa ruchu może nie uwzględniać warunków drogowych i atmosferycznych oraz sytuacji na drodze. Asystent pasa ruchu pełni jedynie funkcję pomocniczą. Odpowiedzialność za zachowanie bezpiecznej odległości od innych pojazdów, prędkość, hamowanie w odpowiednim momencie oraz utrzymanie toru jazdy spoczywa wyłącznie na kierowcy.

Asystent pasa ruchu nie utrzymuje pojazdu na pasie ruchu.

System może funkcjonować nieprawidłowo lub nie działać

 • przy złej widoczności, spowodowanej np. mgłą, intensywnym deszczem, śniegiem, rozpryskami spod kół lub słabym oświetleniem jezdni
 • w przypadku oślepienia, np. przez pojazdy jadące z przeciwka, bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub odbicia promieni (np. na mokrej nawierzchni)
 • gdy szyba przednia w obszarze kamery jest zabrudzona, zaparowana, uszkodzona lub osłonięta, np. naklejką
 • gdy dla pasa ruchu brak jest oznaczeń na jezdni, oznaczeń jest za dużo lub jeśli oznaczenia te nie są jednoznaczne, np. w obszarze placów budów
 • gdy oznaczenia pasa ruchu są starte, nie odróżniają się wystarczająco od nawierzchni lub są pokryte np. brudem lub śniegiem
 • jeśli odległość od pojazdu poprzedzającego jest na tyle mała, że nie umożliwia rozpoznawania oznaczeń na jezdni
 • przy szybkiej zmianie oznaczeń na jezdni, np. na skutek rozgałęziania się lub łączenia bądź krzyżowania się pasów ruchu
 • na bardzo wąskich i krętych odcinkach drogi
 • w przypadku bardzo zmieniającego się cienia na jezdni.

Włączanie asystenta pasa ruchu

Włączanie asystenta pasa ruchu


Pojazd z czarno-białym wyświetlaczem wielofunkcyjnym (przykład)

Włączyć asystenta pasa ruchu za pomocą komputera pokładowego, wybierając w tym celu standardowy lub adaptacyjny .

 • Pojazd z czarno-białym wyświetlaczem wielofunkcyjnym: Na wyświetlaczu pojawia się symbol 1.

Jeśli prędkość przekracza 60 km/h i oznaczenia pasa ruchu są rozpoznawane, symbol 1 jest wyświetlany odwrotnie. Asystent pasa ruchu jest gotowy do działania.

Pojazd z kolorowym wyświetlaczem: Jeśli prędkość przekracza 60 km/h i oznaczenia pasa ruchu są rozpoznawane, są one prezentowane na zielono w grafice systemów.

W przypadku wybrania opcji standardowy nie następuje ostrzeżenie wibracjami,

 • gdy włączony zostanie kierunkowskaz. Przez określony czas nie ma wtedy ostrzeżeń.
 • gdy następuje ingerencja jednego z układów bezpieczeństwa jazdy, np. ABS, BAS lub ESP.

W przypadku wybrania opcji adaptacyjny nie następuje ostrzeżenie wibracjami,

 • gdy włączony zostanie kierunkowskaz. Przez określony czas nie ma wtedy ostrzeżeń.
 • gdy następuje ingerencja jednego z układów bezpieczeństwa jazdy, np. ABS, BAS lub ESP
 • gdy nastąpi gwałtowne przyspieszenie, np. kickdown
 • gdy nastąpi silne hamowanie
 • w przypadku aktywnego skrętu, np. podczas wyprzedzania lub szybkiej zmiany pasa ruchu
 • przy ścinaniu ciasnego zakrętu.

System rozpoznaje różne warunki przejeżdżania przez oznaczenia pasa ruchu tak, aby ostrzeżenia następowały bez zwłoki oraz w celu wyeliminowania nieuzasadnionych ostrzeżeń.

Ostrzeżenie następuje wcześniej

 • gdy pojazd na zakręcie zbliża się do zewnętrznego oznaczenia pasa ruchu
 • podczas jazdy na bardzo szerokim pasie ruchu, np. na autostradzie
 • jeśli system rozpozna linię ciągłą.

Ostrzeżenie następuje ze zwłoką

 • podczas jazdy na wąskim pasie ruchu
 • przy ścinaniu zakrętu.

  Asystent kąta martwego

  Wskazówki ogólne Asystent kąta martwego monitoruje obszary po obu stronach pojazdu, wykorzystując czujniki radarowe. Jego działanie rozpoczyna si&# ...

  Jazda z przyczepą

  ...

  Categorie