Mercedes-Benz Klasa B: Asystent kąta martwego

Wskazówki ogólne

Asystent kąta martwego monitoruje obszary po obu stronach pojazdu, wykorzystując czujniki radarowe. Jego działanie rozpoczyna się przy prędkości powyżej ok. 30 km/h. Wskaźniki ostrzegawcze w lusterkach zewnętrznych sygnalizują wykrycie pojazdów w monitorowanych strefach na sąsiednich pasach ruchu. Jeśli przed zmianą pasa ruchu włączony zostanie kierunkowskaz i w monitorowanej strefie martwego pola widzenia znajduje się inny pojazd, następuje optyczne i akustyczne ostrzeżenie o grożącej kolizji. Asystent kąta martwego wykorzystuje w tym celu czujniki zamontowane w tylnym zderzaku.

Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE Asystent kąta martwego nie reaguje na pojazdy,
 • gdy są one wyprzedzane z zachowaniem niewielkiej odległości bocznej i następnie znajdą się w zakresie kąta martwego
 • gdy zbliżają się one z dużą różnicą prędkości i wyprzedzają pojazd systemowy.

W takich sytuacjach asystent kąta martwego może nie ostrzegać. Istnieje ryzyko wypadku!

Należy stale obserwować sytuację na drodze i zachować wystarczający odstęp boczny.

Asystent kąta martwego pełni jedynie funkcję pomocniczą. Nie zastępuje on należytej koncentracji przy prowadzeniu pojazdu i jest możliwe, że nie wszystkie pojazdy na sąsiednich pasach ruchu będą rozpoznawane.

Zasięg czujników

Rozpoznawanie może być ograniczone szczególnie w następujących sytuacjach

 • przy zabrudzonych lub zasłoniętych czujnikach
 • przy złej widoczności, np. w wyniku mgły, silnego deszczu lub śniegu
 • w przypadku jadących z przodu pojazdów jednośladowych, np. motocykli lub rowerów
 • przy bardzo szerokich pasach ruchu
 • przy bardzo wąskich pasach ruchu
 • w przypadku jazdy z dużym przesunięciem względem osi jezdni
 • w razie występowania barierek ograniczających lub innych ograniczeń na drodze.

Pojazdy znajdujące się w monitorowanej strefie martwego pola widzenia nie są wtedy rozpoznawane.

Zasięg czujników


Asystent kąta martwego monitoruje przedstawiony na ilustracji obszar, obejmujący strefę do 3,0 m bezpośrednio obok i za pojazdem. Asystent kąta martwego wykorzystuje w tym celu czujniki radarowe zamontowane w tylnym zderzaku.

W przypadku wąskich pasów ruchu mogą być rozpoznawane pojazdy jadące nie sąsiednim, lecz kolejnym pasem. Do takich sytuacji może dochodzić, jeśli pojazd jedzie blisko wewnętrznej krawędzi pasa.

Ze względu na uwarunkowania systemowe

 • przy barierach oddzielających pasy ruchu i podobnych elementach na drodze może dochodzić do nieuzasadnionych ostrzeżeń
 • podczas dłuższej jazdy wzdłuż długich pojazdów, np. samochodów ciężarowych, funkcja ostrzegania jest przerywana.

Dwa czujniki asystenta kąta martwego są wbudowane po bokach w tylny zderzak. Należy zapewnić, aby zderzak w obszarze czujników nie był zabrudzony, oblodzony lub pokryty błotem pośniegowym. Czujniki radarowe nie mogą być zasłonięte, np. przez zewnętrzny bagażnik rowerowy lub przedmioty wystające z bagażnika. Po silnym zderzeniu lub uszkodzeniu zderzaka należy zlecić sprawdzenie działania czujników radarowych w fachowym serwisie. W przeciwnym razie może się zdarzyć, że asystent kąta martwego nie będzie działać lub będzie działać nieprawidłowo.

Wskaźniki kontrolne i ostrzegawcze

Przy prędkości poniżej ok. 30 km/h aktywny asystent kąta martwego nie jest aktywny. Pojazdy znajdujące się w monitorowanej strefie martwego pola widzenia nie są wtedy rozpoznawane

Wskaźniki kontrolne i ostrzegawcze


 1. Żółta lampka kontrolna/ czerwona lampka ostrzegawcza

Gdy asystent kąta martwego jest włączony, lampki kontrolne 1 w lusterkach zewnętrznych świecą się na żółto do momentu osiągnięcia przez pojazd prędkości 30 km/h. Przy prędkości powyżej 30 km/h lampki kontrolne gasną i asystent kąta martwego jest gotowy do działania.

Jeśli podczas jazdy z prędkością powyżej ok. 30 km/h w monitorowanej strefie martwego pola widzenia rozpoznany zostanie pojazd, lampka ostrzegawcza 1 po odpowiedniej stronie świeci się na czerwono. Ostrzeżenie następuje zawsze, gdy rozpoznany pojazd wjeżdża od tyłu lub z boku w monitorowaną strefę martwego pola widzenia. W trakcie wyprzedzania wolniejszego pojazdu ostrzeżenie następuje tylko, jeśli różnica prędkości jest mniejsza niż 12 km/h.

Po włączeniu biegu wstecznego żółta lampka kontrolna gaśnie. Asystent kąta martwego nie jest wtedy aktywny.

Jasność lampek kontrolnych i ostrzegawczych jest regulowana automatycznie, w zależności od intensywności światła w otoczeniu.

Ostrzeżenie o kolizji

Jeśli w monitorowanej strefie martwego pola widzenia rozpoznawany jest pojazd i nastąpi włączenie kierunkowskazu po tej stronie, słychać jeden podwójny sygnał ostrzegawczy. Czerwona lampka ostrzegawcza 1 miga. Jeśli kierunkowskaz pozostaje włączony, rozpoznawane pojazdy są sygnalizowane miganiem czerwonej lampki ostrzegawczej 1. Nie ma jednak kolejnych ostrzeżeń akustycznych.

Włączanie asystenta kąta martwego

 • Upewnić się, że asystent kąta martwego jest włączony w komputerze pokładowym.
 • Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2.
 • Lampki ostrzegawcze 1 w lusterkach zewnętrznych świecą się przez ok. 1,5 sekundy na czerwono, następnie na żółto

Jazda z przyczepą

Po podłączeniu przyczepy należy sprawdzić, czy instalacja elektryczna przyczepy została poprawnie podłączona do instalacji pojazdu. Można to wykonać w formie kontroli działania oświetlenia przyczepy. Asystent kąta martwego jest wtedy wyłączony. Lampki kontrolne w lusterkach zewnętrznych świecą się na żółto i na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Asystent kąta martwego chwilowo niedostępny, patrz instrukcja obsługi .

Informacja

Lampki kontrolne w lusterkach zewnętrznych można wyłączyć.

W tym celu należy wyłączyć asystenta kąta martwego, gdy
 • kluczyk w stacyjce jest w położeniu 2
 • silnik nie pracuje
 • instalacja elektryczna przyczepy została podłączona do pojazdu.

  Pakiet bezpieczeństwa na pasie ruchu

  Wskazówki ogólne Pakiet bezpieczeństwa na pasie ruchu obejmuje asystenta kąta martwego i asystenta pasa ruchu. ...

  Asystent pasa ruchu

  Wskazówki ogólne Asystent pasa ruchu monitoruje obszar przed pojazdem poprzez kamerę 1 zamontowaną u góry za szybą przednią. Zadanie ...

  Categorie