Ford Fusion: Wymontowywanie reflektora

Ford Fusion –> Oświetlenie –> Wymontowywanie reflektora

1. Otwórz pokrywę komory silnika. Patrz Otwieranie i zamykanie pokrywy komory silnika (strona 110).

Wymontowywanie reflektora


2. Wykręć śruby.

Wymontowywanie reflektora


UWAGA

Nie odciągaj zderzaka o więcej niż 10 mm od pierwotnego położenia.

3. Ostrożnie pociągnij zderzak w stronę przodu pojazdu i odkręć śrubę.

4. Odłącz złącze elektryczne i wymontuj reflektor.

UWAGA

Montując reflektor, uważaj, by nie uszkodzić punktów ustalających.

Wskazówka: Montując reflektor, zwróć uwagę, by całkowicie zatrzasnąć reflektor w punktach mocowania.

    Lampki oświetlenia wnętrza

    Lampka oświetlenia wnętrza Wyłączone Włącznik drzwiowy Włączone Wyłączone Włącznik drzwiowy W ...

    Wymiana żarówki

    OSTRZEŻENIA Wyłącz światła i zapłon. Poczekaj, aż żarówka ostygnie, zanim ją wyjmiesz. UWAGI Nie dotykaj szklanej ...

    Categorie