Ford Fusion: Wymiana żarówki

Ford Fusion –> Oświetlenie –> Wymiana żarówki

OSTRZEŻENIA

 • Wyłącz światła i zapłon.
 • Poczekaj, aż żarówka ostygnie, zanim ją wyjmiesz.

UWAGI

 • Nie dotykaj szklanej części żarówki
 • Zakładaj jedynie żarówki prawidłowej specyfikacji. Patrz Schemat specyfikacji żarówek (strona 49).

Wskazówka: Poniższe instrukcje opisują wyjęcie żarówek. Nowy element montuj w kolejności odwrotnej, o ile nie ma innych instrukcji.

Światła drogowe i światła mijania

1. Wyjmij reflektor. Patrz Wymontowywanie reflektora (strona 44).

Światła drogowe i światła mijania


2. Zdjąć pokrywę.

3. Odłącz złącze elektryczne.

4. Zwolnij zacisk i wyjmij żarówkę.

Światła boczne

1. Wyjmij reflektor. Patrz Wymontowywanie reflektora (strona 44).

Światła boczne


2. Zdjąć pokrywę.

3. Ostrożnie podważ oprawkę żarówki.

4. Wyjmij żarówkę.

Przednie kierunkowskazy

1. Wyjmij reflektor. Patrz Wymontowywanie reflektora (strona 44).

Przednie kierunkowskazy


2. Obróć oprawkę żarówki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją.

3. Delikatnie wciskając żarówkę w oprawkę, przekręć żarówkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją.

Kierunkowskazy boczne

Kierunkowskazy boczne


1. Ostrożnie wyjmij kierunkowskaz boczny.

2. Przytrzymaj oprawkę żarówki, obróć obudowę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij ją.

3. Wyjmij żarówkę.

Przednie światła przeciwmgielne

Przednie światła przeciwmgielne


1. Odłącz złącze elektryczne.

2. Obróć oprawkę żarówki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją.

Lampy tylne

1. Otworzyć klapę tylną.

Lampy tylne


2. Sięgając od środka bagażnika, odkręć nakrętkę motylkową z tyłu lampy tylnej.

3. Odkręć śruby i wyjmij zespół lampy tylnej.

4. Zwolnij zaciski i wyjmij oprawkę żarówek.

Lampy tylne


5. Ostrożnie wciskając żarówki w oprawkę, przekręcaj je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmuj.

Górne środkowe światło STOP

Górne środkowe światło STOP


1. Otworzyć klapę tylną.

2. Wyjmij przelotkę gumową.

3. Zwolnij zaciski za pomocą płaskiego śrubokręta i wyjmij lampkę.

4. Odłącz oprawkę żarówki i wyjmij żarówkę.

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej


1. Poluzuj śruby i wyjmij lampkę.

2. Wyjmij żarówkę.

Lampka oświetlenia wnętrza

Lampka oświetlenia wnętrza


1. Ostrożnie podważ lampkę.

2. Wymontuj klosz.

3. Wyjmij żarówkę.

Światła do czytania

Światła do czytania


1. Ostrożnie podważ lampkę.

2. Obróć oprawkę żarówki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją.

3. Wyjmij żarówkę.

Lampka oświetlenia bagażnika

Lampka oświetlenia bagażnika


1. Ostrożnie podważ lampkę.

2. Wyjmij żarówkę.

Schemat specyfikacji żarówek

Schemat specyfikacji żarówek


Schemat specyfikacji żarówek


  Wymontowywanie reflektora

  1. Otwórz pokrywę komory silnika. Patrz Otwieranie i zamykanie pokrywy komory silnika (strona 110). 2. Wykręć śruby. UWAGA Nie odciągaj ...

  Okna i lusterka

  ...

  Categorie