Ford Fusion: Wyłączanie układu unieruchamiania silnika

Ford Fusion –> Układ unieruchamiania silnika –> Wyłączanie układu unieruchamiania silnika

Włączenie zapłonu wyłącza układ, o ile prawidłowo został rozpoznany kod kluczyka. Lampka kontrolna zapali się na około 3 sekundy, a następnie zgaśnie.

Jeżeli lampka pali się nieprzerwanie przez minutę lub miga przez około minutę, a następnie błyska w nieregularnych odstępach czasu, oznacza to, iż układ nie rozpoznał kodu kluczyka lub wystąpiła usterka układu. Należy wówczas wyjąć kluczyk, a następnie ponowić próbę.

Jeżeli pojazd nie daje się uruchomić, oznacza to, że w układzie pojawił się błąd.

Należy niezwłocznie sprawdzić układ w specjalistycznej stacji obsługi.

    Zakodowane kluczyki

    Wskazówka: Nie należy przysłaniać kluczyka przedmiotami metalowymi. Może to uniemożliwić rozpoznanie ważnego kluczyka przez odbiornik. ...

    Alarm

    Uzbrajanie alarmu System ten jest uzbrajany natychmiast po zaryglowaniu pojazdu i zabezpiecza pojazd przed próbą otwarcia drzwi, pokrywy komory silnika lub baga& ...

    Categorie