Ford Fusion: Alarm

Ford Fusion –> Alarm

Uzbrajanie alarmu

System ten jest uzbrajany natychmiast po zaryglowaniu pojazdu i zabezpiecza pojazd przed próbą otwarcia drzwi, pokrywy komory silnika lub bagażnika oraz wyjęcia radia przez osoby niepoźądane.

Automatyczne opóşnienie uzbrojenia alarmu

20-sekundowe opóşnienie uzbrojenia alarmu zaczyna się po zamknięciu i zaryglowaniu pokrywy silnika, drzwi tyłu nadwozia i wszystkich pozostałych drzwi.

Alarm

Niepożądane otwarcie drzwi, drzwi tyłu nadwozia lub pokrywy silnika powoduje włączenie się sygnału dźwiękowego alarmu na 30 sekund. Światła awaryjne będą błyskać przez pięć minut.

Każda próba włączenia zapłonu lub wymontowania radioodtwarzacza spowoduje ponowne włączenie sygnału alarmowego.

Rozbrajanie alarmu

Możesz rozbroić i wyłączyć alarm, odryglowując jedne z drzwi przednich lub bagażnik za pomocą kluczyka.

    Wyłączanie układu unieruchamiania silnika

    Włączenie zapłonu wyłącza układ, o ile prawidłowo został rozpoznany kod kluczyka. Lampka kontrolna zapali się na około 3 sekund ...

    Kierownica

    ...

    Categorie