Ford Fusion: Wskazówki dotyczące jazdy z automatyczną skrzynią biegów

Ruszanie

1. Zwolnij hamulec postojowy.

2. Zwolnij pedał hamulca i wciśnij pedał przyspiesznika.

Zatrzymywanie się

1. Zwolnij pedał przyspiesznika i wciśnij pedał hamulca.

2. Zaciągnąć hamulec postojowy.

Kickdown

Wciśnij pedał przyspiesznika całkowicie, przy dźwigni zmiany biegów w położeniu do jazdy, aby wybrać następny wyższy bieg w celu uzyskania optymalnych osiągów.

Zwolnij pedał przyspiesznika, gdy tryb kickdown nie jest już potrzebny.

Nadbieg

Wskazówka: Gdy wybrane jest położenie do jazdy, w skrzyni biegów zazwyczaj wybrany jest nadbieg.

Nadbieg


Gdy podróżujesz w korku lub pokonujesz strome podjazdy, skrzynia biegów może mieć tendencję do ciągłego przełączania pomiędzy 4. a 3. biegiem. W takich okolicznościach wyłącz nadbieg.

Wskazówka: Jeśli funkcja nadbiegu zostanie wyłączona, skrzynia biegów będzie wybierać jedynie 1., 2. i 3. bieg.

    Położenia dźwigni zmiany biegów

    P Położenie parkowania R Bieg wsteczny N Położenie neutralne D Położenie do jazdy 2 2. bieg 1 1. bieg OSTRZEŻENIE Włącz hamu ...

    Tryby jazdy

    Skrzynia biegów wybierze odpowiedni bieg w celu uzyskania optymalnych osiągów w zależności od temperatury otoczenia, nachylenia drogi, obcią ...

    Categorie