Ford Fusion: Włączanie hamulca postojowego

Ford Fusion –> Hamulce –> Hamulec postojowy –> Włączanie hamulca postojowego

Włączanie hamulca postojowego


OSTRZEŻENIE

Przed zwolnieniem dźwigni upewnij się, że hamulec postojowy jest włączony.

Wskazówka: Nie naciskaj przycisku zwalniającego, gdy włączasz hamulec postojowy.

1. Wciśnij mocno pedał hamulca.

2. Pociągnij dźwignię hamulca postojowego w górę do oporu.

    Hamulec postojowy

    ...

    Parkowanie na pochyłości

    Jeśli pojazd jest zaparkowany na pochyłości i jest zwrócony w górę stoku, wybierz pierwszy bieg i obróć kierownicę w stron ...

    Categorie