Ford Fusion: Parkowanie na pochyłości

Ford Fusion –> Hamulce –> Hamulec postojowy –> Parkowanie na pochyłości

Jeśli pojazd jest zaparkowany na pochyłości i jest zwrócony w górę stoku, wybierz pierwszy bieg i obróć kierownicę w stronę przeciwną niż krawężnik. Jeśli pojazd jest zaparkowany na pochyłości i jest zwrócony w dół stoku, wybierz wsteczny bieg i obróć kierownicę w stronę krawężnika.

Zwalnianie hamulca postojowego

1. Wciśnij mocno pedał hamulca.

2. Lekko pociągnij w górę dźwignię hamulca postojowego, wciśnij przycisk zwalniający i pchnij dźwignię w dół.

    Włączanie hamulca postojowego

    OSTRZEŻENIE Przed zwolnieniem dźwigni upewnij się, że hamulec postojowy jest włączony. Wskazówka: Nie naciskaj przycisku zwalniają ...

    Układ stabilizacji toru jazdy

    ...

    Categorie