Ford Fusion: Sprawdzenie płynu układu wspomagania kierownicy

Ford Fusion –> Przeglądy okresowe i obsługa –> Sprawdzenie płynu układu wspomagania kierownicy

OSTRZEŻENIE

Chroń oczy i skórę przed kontaktem z płynem. W razie kontaktu natychmiast przemyj to miejsce dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.

UWAGA

Upewnij się, że jest wskazywany poziom pomiędzy oznaczeniami MIN i MAX.

Jeżeli poziom spadnie do oznaczenia MIN, należy niezwłocznie uzupełnić niedobór.

Dolewanie

Odkręcić korek wlewu.

UWAGA

Podczas dolewania nie przekraczaj znaku MAX.

Dolewaj płynu zgodnego ze specyfikacją Forda. Patrz Specyfikacje techniczne (strona 120).

    Dolewanie

    OSTRZEŻENIA Dolewaj tylko wtedy, gdy silnik jest zimny. Jeżeli silnik jest gorący, odczekaj 10 minut, aż silnik ostygnie. Nie odkręcaj korka wlewu, gdy ...

    Sprawdzenie płynu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego

    OSTRZEŻENIA Chroń oczy i skórę przed kontaktem z płynem. W razie kontaktu natychmiast przemyj to miejsce dużą ilością wody ...

    Categorie