Ford Fusion: Sprawdzenie płynu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego

Ford Fusion –> Przeglądy okresowe i obsługa –> Sprawdzenie płynu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego

OSTRZEŻENIA

 • Chroń oczy i skórę przed kontaktem z płynem. W razie kontaktu natychmiast przemyj to miejsce dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.
 • Jeżeli poziom płynu spadnie do oznaczenia MIN, układ powinien zostać jak najszybciej sprawdzony przez właściwie wyszkolonego mechanika.

Wskazówka: Zanieczyszczenie brudem, wodą, produktami naftowymi lub innymi materiałami może spowodować awarię hamulców i konieczność kosztownych napraw.

Wskazówka: Układ hamulcowy i układ sprzęgła hydraulicznego są zasilane z tego samego zbiornika.

Dolewaj płynu zgodnego ze specyfikacją Forda. Patrz Specyfikacje techniczne (strona 120).

  Sprawdzenie płynu układu wspomagania kierownicy

  OSTRZEŻENIE Chroń oczy i skórę przed kontaktem z płynem. W razie kontaktu natychmiast przemyj to miejsce dużą ilością wody i skon ...

  Sprawdzenie płynu do spryskiwaczy

  Wskazówka: Przedni i tylny układ spryskiwaczy szyb zasilane są z tego samego zbiornika. Dolewając płynu, stosuj mieszankę płynu do spryskiw ...

  Categorie