Ford Fusion: Sprawdzenie płynu chłodzącego silnik

Ford Fusion –> Przeglądy okresowe i obsługa –> Sprawdzenie płynu chłodzącego silnik

Dolewanie

OSTRZEŻENIA Dolewaj tylko wtedy, gdy silnik jest zimny. Jeżeli silnik jest gorący, odczekaj 10 minut, aż silnik ostygnie. Nie odkręcaj korka wlew ...

Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego

OSTRZEŻENIE Chroń oczy i skórę przed kontaktem z płynem. W razie kontaktu natychmiast przemyj to miejsce dużą ilością wody i skon ...

Categorie