Ford Fusion: Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego

Ford Fusion –> Przeglądy okresowe i obsługa –> Sprawdzenie płynu chłodzącego silnik –> Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego

OSTRZEŻENIE

Chroń oczy i skórę przed kontaktem z płynem. W razie kontaktu natychmiast przemyj to miejsce dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.

UWAGA

Upewnij się, że jest wskazywany poziom pomiędzy oznaczeniami MIN i MAX.

Wskazówka: Gorący płyn chłodzący rozszerza się. Dlatego też jego poziom może przekroczyć znak MAX.

Jeżeli poziom spadnie do oznaczenia MIN, należy niezwłocznie uzupełnić niedobór.

    Sprawdzenie płynu chłodzącego silnik

    ...

    Dolewanie

    OSTRZEŻENIA Dolewaj tylko wtedy, gdy silnik jest zimny. Jeżeli silnik jest gorący, odczekaj 10 minut, aż silnik ostygnie. Nie odkręcaj korka wlewu, gdy ...

    Categorie