Ford Fusion: Siedzenia tylne

Ford Fusion –> Siedzenia –> Siedzenia tylne

OSTRZEŻENIA

 • Upewnij się, że siedzenia i oparcia siedzeń są prawidłowo zamocowane i zatrzaśnięte w zaczepach.
 • Podczas składania oparć siedzeń uważaj, aby nie przytrzasnąć palców pomiędzy oparciem siedzenia a ramą siedzenia.
 • Podczas rozkładania oparć siedzeń upewnij się, że pasy bezpieczeństwa są widoczne dla pasażerów i nie są przytrzaśnięte za siedzeniem.

UWAGA

Opuść zagłówki.

Składanie oparć siedzeń

Składanie oparć siedzeń


1. Pociągnij dźwignie odblokowujące.

2. Pchnij oparcie siedzenia do przodu.

Uzyskiwanie równej powierzchni przestrzeni bagażowej

Uzyskiwanie równej powierzchni przestrzeni bagażowej


1. Unieś poduszkę siedzenia.

2. Pociągnij dźwignię blokującą i pchnij oparcie siedzenia do przodu.

3. Pchnij tylną część oparcia siedzenia w dół.

  Siedzenia regulowane ręcznie

  Przesuwanie siedzeń do tyłu i do przodu OSTRZEŻENIE Po zwolnieniu dźwigni zakołysz fotelem w tył i w przód, aby upewnić się, ...

  Zagłówki

  Ustawianie zagłówka OSTRZEŻENIE Unieś zagłówek tylnego siedzenia, gdy na tylnym siedzeniu znajduje się pasażer lub wyposaże ...

  Categorie