Ford Fusion: Siedzenia regulowane ręcznie

Ford Fusion –> Siedzenia –> Siedzenia regulowane ręcznie

Przesuwanie siedzeń do tyłu i do przodu

Przesuwanie siedzeń do tyłu i do przodu


OSTRZEŻENIE

Po zwolnieniu dźwigni zakołysz fotelem w tył i w przód, aby upewnić się, że jest zatrzaśnięty w zaczepie.

Regulacja wysokości siedzenia kierowcy

Regulacja wysokości siedzenia kierowcy


Regulacja kąta nachylenia oparcia

Regulacja kąta nachylenia oparcia


Składanie siedzenia pasażera do przodu

OSTRZEŻENIA

 • Nie prowadź pojazdu z siedzeniem pasażera złożonym do przodu, jeśli na tylnym siedzeniu bezpośrednio za nim znajduje się pasażer.
 • Podczas jazdy na złożonym oparciu siedzenia nie mogą znajdować się żadne przedmioty.

Składanie siedzenia pasażera do przodu


1. Złóż siedzenie do przodu.

Składanie siedzenia pasażera do przodu


2. Obracaj pokrętło, aż oparcie siedzenia znajdzie się w położeniu poziomym.

Pociągnij dźwignię blokującą, aby ustawić oparcie siedzenia z powrotem w położeniu pionowym. Upewnij się, że oparcie siedzenia jest bezpiecznie zatrzaśnięte w prawidłowym położeniu.

  Siedzenie w prawidłowej pozycji

  OSTRZEŻENIA Nie ustawiaj siedzeń, kiedy pojazd jest w ruchu. Pas bezpieczeństwa przytrzymuje ciało, pozwalając poduszce powietrznej na skut ...

  Siedzenia tylne

  OSTRZEŻENIA Upewnij się, że siedzenia i oparcia siedzeń są prawidłowo zamocowane i zatrzaśnięte w zaczepach. Podczas składani ...

  Categorie