Ford Fusion: Jakość paliwa - Benzyna

Ford Fusion –> Paliwo i tankowanie –> Jakość paliwa - Benzyna

UWAGA

Nie stosuj benzyny etylizowanej lub benzyny z dodatkami paliwowymi zawierającymi inne składniki metaliczne (np. na bazie manganu). Mogą one uszkodzić układ kontroli emisji spalin.

Wskazówka: Zalecamy stosowanie wyłącznie paliwa wysokiej jakości bez żadnych dodatkowych składników.

Stosuj benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej minimum 95, zgodną z europejską normą EN 228 lub analogiczną.

    Środki bezpieczeństwa

    OSTRZEŻENIA Zakończ napełnianie zbiornika po drugim zatrzymaniu dyszy dystrybutora. Dalsze dolanie paliwa może spowodować jego przelanie się ...

    Jakość paliwa - Diesel

    OSTRZEŻENIE Nie mieszaj oleju napędowego z olejem, benzyną lub innymi płynami. Może to powodować reakcje chemiczne. UWAGI Nie dodawaj nafty ...

    Categorie