Ford Fusion: Środki bezpieczeństwa

Ford Fusion –> Paliwo i tankowanie –> Środki bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIA

 • Zakończ napełnianie zbiornika po drugim zatrzymaniu dyszy dystrybutora. Dalsze dolanie paliwa może spowodować jego przelanie się.

  Rozlane paliwo mogłoby stanowić zagrożenie dla innych użytkowników drogi.

 • Nie zapalaj ognia, ani nie zbliżaj się z przedmiotami emitującymi ciepło do układu paliwowego. Układ paliwowy jest pod ciśnieniem. Jeśli nastąpił wyciek z układu paliwowego, istnieje ryzyko odniesienia obrażeń.

  Paliwo i tankowanie

  ...

  Jakość paliwa - Benzyna

  UWAGA Nie stosuj benzyny etylizowanej lub benzyny z dodatkami paliwowymi zawierającymi inne składniki metaliczne (np. na bazie manganu). Mogą one uszkodzić ...

  Categorie