Ford Fusion: Durashift EST

Położenia dźwigni zmiany biegów

Położenia dźwigni zmiany biegów


R Bieg wsteczny

N Położenie neutralne

D Położenie do jazdy (automatyczna zmiana biegów)

+/- Położenie do jazdy (ręczna zmiana biegów)

A Tryb jazdy

OSTRZEŻENIA

 • Włącz hamulec przed przesunięciem dźwigni zmiany biegów i pozostaw włączony, dopóki nie będziesz gotowy, aby ruszyć.
 • Wybieraj bieg wsteczny tylko wtedy, gdy pojazd stoi, a silnik pracuje na biegu jałowym.

Wskazówka: Zimny silnik ma wyższą prędkość obrotową biegu jałowego.

Zwiększa to tendencję pojazdu do pełzania po wybraniu położenia do jazdy.

Wybrany bieg będzie pokazywany na wyświetlaczu informacyjnym. Jeżeli wskazanie miga, włącz hamulec lub wciśnij pedał przyspiesznika, aby ruszyć.

Pchnij dźwignię w lewo (tryb jazdy), aby wybrać tryb ręcznej zmiany biegów lub tryb automatycznej zmiany biegów.

Ruszanie

1. Zwolnij hamulec postojowy.

2. Zwolnij pedał hamulca i wciśnij pedał przyspiesznika.

Zatrzymywanie się

1. Zwolnij pedał przyspiesznika i wciśnij pedał hamulca.

2. Włącz hamulec postojowy.

Kickdown

Wciśnij pedał przyspiesznika całkowicie, aby wybrać następny wyższy bieg w celu uzyskania optymalnych osiągów. Zwolnij pedał przyspiesznika, gdy tryb kickdown nie jest już potrzebny.

  5-biegowa mechaniczna skrzynia biegów

  UWAGA Nie należy przesuwać dźwigni zmiany biegów nadmiernie w bok przy zmianie biegu z 5. na 4. Może to spowodować nieumyślne włą ...

  Automatyczna skrzynia biegów - Pojazdy wyposażone w: 4-biegowa przekładnia automatyczna ustawiona poprzecznie (4F27E)

  ...

  Categorie