Ford Fusion: Czyszczenie reflektorów

UWAGI

 • Nie drap kloszy reflektorów i nie stosuj do ich czyszczenia materiałów ściernych ani rozpuszczalników na bazie alkoholu i rozpuszczalników chemicznych.
 • Nie wycieraj reflektorów, gdy są suche.

Czyszczenie tylnej szyby

UWAGA

Nie drap wewnętrznej powierzchni tylnej szyby i nie stosuj do jej czyszczenia materiałów ściernych ani rozpuszczalników.

Do czyszczenia wewnętrznej powierzchni tylnej szyby stosuj czystą, gładką szmatkę lub wilgotną irchę.

Czyszczenie powierzchni chromowanych

UWAGA

Nie stosuj materiałów ściernych ani rozpuszczalników. Stosuj wodę z mydłem.

  Czyszczenie elementów zewnętrznych

  OSTRZEŻENIE Jeśli korzystasz z myjni z woskowaniem, pamiętaj, aby usunąć później wosk z przedniej szyby. UWAGI Przed wprowadzeniem samo ...

  Zabezpieczenie lakieru nadwozia

  UWAGI Nie poleruj pojazdu w silnych promieniach słońca. Unikaj zabrudzenia środkiem polerującym części wykonanych z tworzyw sztucznych. Po ...

  Categorie