Fiat Idea: Wymiana obudowy pilota

WYMIANA OBUDOWY PILOTA rys. 18 (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

WYMIANA OBUDOWY PILOTA


Aby wymienić obudowę pilota wykonać czynności pokazane na rysunku.

Poniżej przedstawiono podsumowanie głównych funkcji uaktywnianych kluczykiem (z i bez pilota):
Typ kluczyka

Odblokowanie zamków

Zablokowanie zamków z zewnątrz

Zablokowanie zamka pokrywy

Kluczyk mechaniczny rezerwowy Obrót kluczyka w lewo (strona kierowcy) Obrót kluczyka w prawo (strona kierowcy)  
Kluczyk główny z pilotem Obrót kluczyka w lewo (strona kierowcy) Obrót kluczyka w prawo (strona kierowcy)  
Naciśnięcie krótkie przycisku Naciśnięcie krótkie przycisku Naciśnięcie przycisku
Miganie kierunkowskazów (tylko kluczyk z pilotem) 2 mignięcia 1 mignięcie 2 mignięcia
Dioda czuwania Wyłączenie Świecenie się stałe przez około 3 sekundy i następnie miganie czuwające Miganie czuwające

Naciśnięcie przycisku umożliwia
otwarcie pokrywy wlewu paliwa.

    Kluczyk mechaniczny (rezerwowy)

    Część metalowa A-rys. 16 kluczyka jest stała. Kluczykiem uruchamia się:  wyłącznik zapłonu;  zamek drzwi po stronie ...

    Urządzenie zabezpieczające dzieci

    URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE DZIECI rys. 19 Uniemożliwia otwarcie drzwi tylnych z wnętrza. Urządzenie można wyłączyć tylko przy ...

    Categorie