Fiat Idea: Urządzenie zabezpieczające dzieci

Fiat Idea –> Deska rozdzielcza i sterowanie –> Zestaw kluczyków i zamykanie drzwi –> Urządzenie zabezpieczające dzieci

URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE DZIECI rys. 19

URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE DZIECI


Uniemożliwia otwarcie drzwi tylnych z wnętrza.

Urządzenie można wyłączyć tylko przy drzwiach otwartych.

 •  położenie 1 - urządzenie włączone (drzwi zablokowane);
 •  położenie 2 - urządzenie wyłączone (drzwi można otworzyć z wnętrza).

Urządzenie A pozostanie włączone także wykonując odblokowanie elektrycznie drzwi.

OSTRZEŻENIE Używać zawsze tego urządzenia przy przewożeniu dzieci.

OSTRZEŻENIE Po włączeniu urządzenia w obu drzwiach tylnych, sprawdzić jego skuteczność pociągając za klamki wewnętrzne otwierania drzwi.

UWAGA Włączenie urządzenia zabezpieczenia dzieci A jest gwarantowane jeżeli zamki obrócone są i zwolnione w pozycji horyzontalnej (1).

 

UWAGA Wyłączenie urządzenia zabezpieczenia dzieci A jest gwarantowane jeżeli zamki obrócone są i zwolnione w pozycji wertykalnej (2).

  Wymiana obudowy pilota

  WYMIANA OBUDOWY PILOTA rys. 18 (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Aby wymienić obudowę pilota wykonać czynności pokazane na rysunku. Poni&# ...

  Urządzenie awaryjnego blokowania drzwi z zewnątrz

  URZĄDZENIE AWARYJNEGO BLOKOWANIA DRZWI Z ZEWNĄTRZ rys. 20 Drzwi wyposażone są w urządzenie, które umożliwia zamknięcie wszystkich drzwi ...

  Categorie