Fiat Idea: Używanie systemu klimatyzacji

Układ można uaktywnić w różny sposób, ale zalecanym uruchomieniem jest naciśniecie przycisku AUTO i obrócenie następnie pokrętła, aby ustawić wymaganą temperaturę na wyświetlaczu.

Ponieważ system zarządza dwoma strefami wnętrza samochodu, kierowca i pasażer siedzenia przedniego mogą ustawić wartości temperatur różne, z maksymalną dopuszczalnej różnicą 7C.

W ten sposób uruchamia się funkcjonowanie całkowicie automatyczne, aby osiągnąć w krótkim czasie wymaganą temperaturę komfortu w zależności od ustawień.

Układ reguluje temperaturę, ilość i rozdziela wylot powietrza do kabiny i zarządza funkcją recyrkulacji i włączaniem sprężarki klimatyzacji.

W funkcjonowaniu całkowicie automatycznym, jedynymi wymaganymi interwencjami manualnymi i ewentualnie aktywacjami są następujące funkcje:

 •  MONO, dla wyrównania temperatury i rozdziału powietrza po stronie pasażera lub w strefie pasażerów tylnych jak i po stronie kierowcy;
 •  recyrkulacja powietrza
  aby utrzymać recyrkulację zawsze włączoną lub zawsze wyłączoną;
 •  , aby przyspieszyć
  odparowanie/ odmrożenie szyb przednich, szyby tylnej i lusterek wstecznych zewnętrznych;
 •  , dla odparowania/odmrożenia
  ogrzewanej szyby tylnej i lusterek wstecznych zewnętrznych.

Podczas funkcjonowania całkowicie automatycznego można zmieniać w każdym momencie ustawione temperatury, rozdział powietrza i prędkość wentylatora działając w dowolnym momencie na odpowiednie przyciski lub pokrętła: układ modyfikuje automatycznie odpowiednie ustawienia, aby dostosować się do nowych wymagań.

Podczas funkcjonowania całkowicie automatycznego (FULL AUTO), po zmianie rozdziału powietrza i/lub natężenia wylotu powietrza i/lub włączeniu sprężarki i/lub recyrkulacji, znika napis FULL. W ten sposób funkcjonowanie przechodzi z kontroli automatycznej na manualne do momentu, gdy nie zostanie ponownie naciśnięty przycisk AUTO. Prędkość wentylatora jest taka sama dla wszystkich stref nadwozia.

Z jedną lub kilkoma funkcjami ustawionymi manualnie, regulacja temperatury wylotu powietrza jest ciągle zarządzana automatycznie, za wyjątkiem, gdy sprężarka jest wyłączona: w tych warunkach powietrze wprowadzone do kabiny nie może mieć temperatury mniejszej od powietrza zewnętrznego.

  Sterowanie

  STEROWANIE rys. 62 przycisk aktywacji funkcji MONO (wyrównanie ustawionych temperatur)  przycisk włączenia/wyłączenia sprężarki kl ...

  Sterowanie

  Pokrętła regulacji temperatury powietrza H-N Obracając pokrętłem w prawo lub w lewo uzyskuje się zwiększenie lub zmniejszenie wymaganej ...

  Categorie