Fiat Idea: System EOBD

System EOBD (European On Board Diagnosis) przeprowadza ciągłą diagnostykę komponentów odpowiedzialnych za emisję zanieczyszczeń znajdujących się w samochodzie.

Sygnalizuje ponadto, poprzez zaświecenie się lampki w zestawie
wskaźników (jednocześnie komunikat, gdzie przewidziano, wyświetli się na wyświetlaczu wielofunkcyjnym rekonfigurowanym - patrz rozdział "Lampki sygnalizacyjne i komunikaty"), stan uszkodzeń tych komponentów.

Celem systemu jest:

 •  utrzymanie pod kontrolą w skuteczność układu;
 •  sygnalizacja zwiększenia emisji zanieczyszczeń z powodu nieprawidłowego funkcjonowania samochodu;
 •  sygnalizuje konieczność wymian uszkodzonych komponentów.

Ponadto system ten dysponuje konektorem do podłączenia odpowiedniego przyrządu, który odczyta kody uszkodzeń zapamiętanych w centralce, wraz z serią parametrów specyficznych dla diagnostyki i funkcjonowania silnika. Tą weryfikację mogą przeprowadzić uprawnione organa kontrolujące ruch drogowy.

OSTRZEŻENIE Po wyeliminowaniu uszkodzenia, aby zweryfikować funkcjonalność układu ASO Fiat przeprowadzi test na stanowisku próbnym i gdy okaże się to konieczne, próbę na drodze która może wymagać nawet dłuższego przebiegu.

Jeżeli, po obróceniu kluczyka w położenie MAR, lampka sygnalizacyjna nie zaświeci
się lub jeżeli, podczas jazdy, zaświeci się lub miga (jednocześnie komunikat wyświetli się wyświetlaczu wielofunkcyjnym rekonfigurowanym), zwrócić się jak najszybciej do ASO Fiat.

Funkcjonowanie lampki sygnalizacyjnej może być zweryfikowane przy
pomocy specjalnej aparatury przez agendy kontroli ruchu drogowego. Przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju, w którym się podróżuje.

  System ABS

  Jeżeli nigdy wcześniej nie używało się samochodu wyposażonego w ABS, zaleca się wykonać kilka prób na śliskiej nawierzchni, n ...

  Radioodtwarzacz

  (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Odnośnie informacji dotyczących funkcjonowania radioodtwarzacza z CD lub z CD MP3 ,patrz uzupełnienie załą ...

  Categorie