Fiat Idea: System ABS

Jeżeli nigdy wcześniej nie używało się samochodu wyposażonego w ABS, zaleca się wykonać kilka prób na śliskiej nawierzchni, naturalnie w warunkach bezpiecznych i w pełni respektując przepisy kodeksu drogowego kraju przez który się podróżuje i zaleca się ponadto przeczytać z uwagą poniższe zalecenia.

Jest systemem, częścią integralną układu hamulcowego, który umożliwia, w jakichkolwiek warunkach przyczepności do drogi i intensywności działania hamulców, zablokowaniu i w konsekwencji poślizgowi jednego lub kilku kół, gwarantując w ten sposób kontrolę nad samochodem także przy hamowaniu gwałtownym.

Instalację kompletuje system EBD (Electronic Brake Distributor), który umożliwia rozdzielenie akcji hamowania pomiędzy koła przednie i koła tylne.

OSTRZEŻENIE Aby uzyskać maksymalną skuteczność układu hamulcowego, wymagany jest przebieg dla jego ułożenia się około 500 km: podczas tego okresu zaleca się nie hamować gwałtownie, powtarzalnie i długo.

UWAGA ABS wykorzystuje najlepszą dysponowaną przyczepność, ale jej nie zwiększa; należy zachować w każdym przypadku ostrożność na nawierzchniach śliskich, bez niepotrzebnego ryzyka.

INTERWENCJA SYSTEMU

Interwencja ABS wyczuwalna jest lekkim pulsowaniem pedału hamulca i hałasem: wskazuje to, że konieczne jest dostosowanie prędkości do typu drogi po której się podróżuje. Jeżeli ABS interweniuje, oznacza to, że została osiągnięta graniczna przyczepność pomiędzy oponą i podłożem drogi: należy zwolnić i dostosować prędkość do dostępnej przyczepności.

MECHANICAL BRAKE ASSIST (wspomaganie hamowania awaryjnego) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

System, którego nie można wyłączyć, rozpoznaje hamowanie awaryjne (na podstawie prędkości nacisku na pedał hamulca) i zapewnia zwiększenie ciśnienia hydraulicznego hamowania, pomagając kierowcy, umożliwiając szybsze i bardziej skuteczne interwencje układu hamowania.

OSTRZEŻENIE W momencie interwencji Mechanical Brake Assist możliwe jest powstawanie hałasu wydobywającego się z systemu.

Zachowanie takie należy uważać za normalne. W trakcie hamowania należy więc utrzymać dobrze wciśnięty pedał hamulca.

SYGNALIZACJA USZKODZEŃ

Awaria ABS

Sygnalizowana jest zaświeceniem się lampki w zestawie wskaźników jednocześnie
wyświetli się komunikat (dla wersji/ rynków, gdzie przewidziano) na wyświetlaczu wielofunkcyjnym rekonfigurowanym (patrz rozdział "Lampki sygnalizacyjne i komunikaty"). W tym przypadku układ hamulcowy utrzymuje odpowiednią skuteczność, ale bez potencjalnie oferowanej przez system ABS. Jechać dalej rozważnie do najbliższej ASO Fiat, aby go sprawdzić.

UWAGA Jeżeli ABS interweniuje, oznacza to, że została osiągnięta graniczna przyczepność pomiędzy oponą i podłożem drogi: należy zwolnić aby dostosować prędkość do dostępnej przyczepności.

Awaria EBD

Sygnalizowana jest zaświeceniem się lampek e
w zestawie wskaźników jednocześnie
wyświetli się komunikat (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) na wyświetlaczu wielofunkcyjnym rekonfigurowanym (patrz rozdział "Lampki sygnalizacyjne i komunikaty"). W tym przypadku, podczas nagłego hamowania, może nastąpić zablokowanie kół tylnych samochodu z możliwością poślizgu. Jechać bardzo ostrożnie i zwrócić się do najbliższej ASO Fiat, aby sprawdzić układ.

UWAGA Gdy ABS interweniuje, wyczuwalne jest pulsowanie pedału hamulca, nie zwalniać nacisku, ale utrzymywać pedał dobrze naciśnięty bez obawy; zatrzymacie na możliwie najkrótszej drodze, w zależności od warunków panujących na drodze.

 

UWAGA W przypadku zaświecenia się lampki w zestawie
wskaźników (jednocześnie komunikat, gdzie przewidziano, wyświetli się na wyświetlaczu wielofunkcyjnym rekonfigurowanym), zatrzymać natychmiast samochód i zwrócić się do najbliższej ASO Fiat. Ewentualny wyciek płynu z instalacji hydraulicznej spowoduje zmniejszenie sprawności układu hamulcowego, zarówno typu tradycyjnego jak i z systemem zapobiegającym blokowaniu kół.

    Reflektory

    USTAWIENIE WIĄZKI ŚWIETLNEJ Poprawne ustawienie reflektorów jest bardzo ważne dla komfortu i bezpieczeństwa kierowcy, jak i również dla i ...

    System EOBD

    System EOBD (European On Board Diagnosis) przeprowadza ciągłą diagnostykę komponentów odpowiedzialnych za emisję zanieczyszczeń znajdują ...

    Categorie