Fiat Idea: Przyciski sterujące

PRZYCISKI STERUJĄCE rys. 29

PRZYCISKI STERUJĄCE


+ Aby przesuwać na ekranie odpowiednie i na odpowiednie opcje pozycji następnej lub aby zwiększyć wyświetlaną wartość.

MODE Nacisnąć krótko, aby uzyskać dostęp do menu i/lub przejść do ekranu następnego lub potwierdzić żądany wybór.

Nacisnąć dłużej, aby powrócić do ekranu standardowego.

- Aby przesuwać na ekranie i na odpowiednie opcje pozycji poprzedniej lub aby zmniejszyć wyświetlaną wartość.

Uwaga przyciski + i - uaktywniają różne funkcje zgodnie z następującymi sytuacjami.

Regulacja korektora ustawienia reflektorów (tylko z światłami mijania włączonymi)

 •  gdy aktywny jest ekran standard, możliwa jest regulacja ustawienia reflektorów (patrz rozdział "Reflektory" w tym rozdziale).

Menu ustawień

 •  wewnątrz menu możliwe jest przesuwanie na pozycję poprzednią lub następną;
 •  podczas operacji ustawienia możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie wartości.

  Ekran "standard"

  EKRAN "STANDARD" rys.28 Na ekranie standardowym wyświetlane są następujące wskazania:  Data / Licznik kilometrów (wyświetla kilomet ...

  Menu ustawień

  MENU USTAWIEŃ rys. 30 Menu składa się z szeregu funkcji, dostępnych w trybie "okrężnym", których wybórrealizowany jest za pomocą ...

  Categorie