Fiat Idea: Przyciski sterujące

PRZYCISKI STERUJĄCE rys. 27

PRZYCISKI STERUJĄCE


+ Aby przesuwać na ekranie odpowiednie i na odpowiednie opcje pozycji następnej lub aby zwiększyć wyświetlaną wartość.

MODE Nacisnąć krótko, aby uzyskać dostęp do menu i/lub przejść do ekranu następnego lub potwierdzić żądany wybór.

Nacisnąć dłużej, aby powrócić do ekranu standardowego.

- Aby przesuwać na ekranie i na odpowiednie opcje pozycji poprzedniej lub aby zmniejszyć wyświetlaną wartość.

Uwaga przyciski + i - uaktywniają różne funkcje zgodnie z następującymi sytuacjami.

    Ekran "standard"

    EKRAN "STANDARD" rys. 26 Na ekranie standardowym wyświetlane są następujące wskazania:  Licznik kilometrów (wyświetla kilometry lub ...

    Menu ustwień

    W "Menu ustawień" możliwe jest wykonanie regulacji i/lub następujących ustawień:  REGULACJĘ ZEGARA  REGULACJĘ GŁOŚNO&# ...

    Categorie