Fiat Idea: Pojemności

Fiat Idea –> Dane techniiczne –> Pojemności

Pojemności


(❒) W szczególnie trudnych warunkach klimatycznych zaleca się stosować mieszaninę 60% PARAFLUUP i 40% wody destylowanej.

(◊) Silniki przewidziane tylko dla niektórych wersji/rynków

    Masy

    (*) Jeżeli jest wyposażenie specjalne (dach otwierany, hak do holowania przyczepy itp.) masa zwiększa się i w konsekwencji zmniejsza się obcią ...

    M ateriały eksploatacyjne

    ZALECANE PRODUKTY I ICH CHARAKTERYSTYKI Przeznaczenie Charakterystyka jakościowa płynów i smarów dla prawidłowego funkcjonowania sam ...

    Categorie