Fiat Idea: Masy

Masy


(*) Jeżeli jest wyposażenie specjalne (dach otwierany, hak do holowania przyczepy itp.) masa zwiększa się i w konsekwencji zmniejsza się obciążenie użytkowe,przestrzegać maksymalnych dopuszczalnych obciążeń.

(**) Obciążenia, których nie wolno przekraczać. Użytkownik odpowiedzialny jest za rozłożenie bagażu w bagażniku i/lub na powierzchni ładunkowej przestrzegając obciążeń maksymalnych dopuszczalnymi.

(◊) Silniki przewidziane tylko dla niektórych wersji/rynków

    Wymiary

    Wymiary podane są w mm i odnoszą się do samochodu posiadającego opony z wyposażenia. Wysokość odnosi się do samochodu nieobciąż ...

    Pojemności

    (❒) W szczególnie trudnych warunkach klimatycznych zaleca się stosować mieszaninę 60% PARAFLUUP i 40% wody destylowanej. (◊) Silniki przewid ...

    Categorie