Fiat Idea: Poduszki powietrzne boczne (side bag - window bag)

Fiat Idea –> Bezpiieczeństwo –> Poduszki powietrzne boczne (side bag - window bag)

(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

SIDE BAG rys. 19 (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Składa się z poduszki, wypełniającej się natychmiast, umieszczonej w oparciach siedzeń przednich i ma za zadanie ochronę klatki piersiowej siedzących w przypadku zderzeń bocznych o średniej - dużej energii.

UWAGA Nie nakładać na oparcia siedzeń przednich pokryć lub pokrowców, które nie są przystosowane do użycia z Side-bag.

W Lineaccessori Fiat są dostępne pokrowce dla siedzeń wyposażonych w Side bag.

WINDOW BAG rys. 20 (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Składają się z dwóch poduszek "kurtyn", umieszczonych za wykładziną boczną dachu i osłonięte odpowiednim wykończeniem mają za zadanie ochronę głów siedzących na siedzeniach przednich i tylnych w przypadku zderzenia bocznego, dzięki dużej powierzchni rozwiniętej poduszki.

Poduszki powietrzne boczne


Boczne poduszki powietrzne nie zastępują, lecz uzupełnią użycie pasów bezpieczeństwa, które zalecamy zawsze zapiąć, jak przewidują przepisy w Europie i w większości krajów poza Europą.

OSTRZEŻENIE Najlepszą ochronę przez system w przypadku zderzenia bocznego daje prawidłowa pozycja na siedzeniu, ponieważ umożliwia właściwe rozłożenie się poduszki window bag.

OSTRZEŻENIE Aktywacja przednich poduszek powietrznych i/lub bocznych jest możliwa gdy samochód zostanie mocno uderzony o spód nadwozia jak na przykład gwałtowne uderzenie o schody, chodniki, nasypy ziemi, uderzenia, nierówności drogi lub wpadnięcie samochodu w dużą dziurę na drodze.

OSTRZEŻENIE Podczas uruchomienia poduszek powietrznych wydziela się niewielka ilość dymu. Dym ten nie jest szkodliwy i nie oznacza początku pożaru; ponadto powierzchnia rozłożonej poduszki powietrznej i wnętrze samochodu może zostać pokryte pyłem: pył ten może spowodować podrażnienia oczu i skóry. W tym przypadku należy natychmiast przemyć te miejsca neutralnym mydłem i wodą.

Instalacja poduszki powietrznej ma trwałość 14 lat dla odnośnego ładunku pirotechnicznego i 10 lat dla odnośnego kontaktu spiralnego. Gdy zbliżania się ten okres zwrócić się do ASO Fiat aby je wymienić.

OSTRZEŻENIE W przypadku kolizji w której uruchomiły się jakiekolwiek urządzenia bezpieczeństwa, zwrócić się do ASO Fiat aby je wymienić i zweryfikować integralność instalacji..

Wszystkie interwencje kontrolne, naprawy lub wymiany dotyczące poduszek powietrznych muszą być wykonywane w ASO Fiat.

W razie złomowania samochodu zwrócić się do ASO Fiat, aby dezaktywować instalację, ponadto w przypadku zmiany właściciela samochodu, niezbędne jest aby nowy właściciel zapoznał się ze sposobem działania poduszek powietrznych i z wyżej wymienionymi ostrzeżeniami oraz otrzymał "Instrukcję obsługi".

OSTRZEŻENIE O aktywacji napinaczy pasów bezpieczeństwa, przednich poduszek powietrznych i bocznych, decyduje w sposób zróżnicowany typ zderzenia. Dlatego brak uruchomienia jednego lub kilku urządzeń nie oznacza uszkodzenia systemu.

UWAGA Nie opierać głowy, ramion lub łokci o drzwi, szyby i w pobliżu window bag, aby uniknąć możliwych obrażeń podczas fazy napełniania poduszek.

 

UWAGA Nie wystawiać nigdy głowy, ramion i łokci poza szybę.

UWAGI OGÓLNE

UWAGA Jeżeli lampka sygnalizacyjna nie zaświeci się po
obróceniu kluczyka w położenie MAR lub zaświeci się podczas jazdy możliwe jest że wystąpiło uszkodzenie w systemach bezpieczeństwa; w tym przypadku poduszki powietrzne lub napinacze mogą nie uaktywnić się w przypadku kolizji lub w ograniczonej ilości przypadków, uaktywnić się nieprawidłowo.

Przed dalszą jazdą, skontaktować się z ASO Fiat aby skontrolować natychmiast system.

 

UWAGA Nie zakładać pokrowców na oparcia siedzeń przednich, które nie są przystosowane dla użycia z Side-bag.

 

UWAGA  Jadąc trzymać zawsze koło kierownicy w taki sposób aby w przypadku interwencji poduszki powietrzne mogły napełnić nie napotykając przeszkód. Nie jechać z korpusem pochylonym do przodu, ale oprzeć plecy dobrze o oparcie siedzenia.

 

UWAGA Jeżeli samochód został skradziony lub próbowano się do niego włamać, jeżeli był narażony na zniszczenie, zalany wodą lub zatopiony, sprawdzić system poduszki powietrznej w ASO Fiat.

 

UWAGA Przy kluczyku w wyłączniku zapłonu w pozycji MAR i przy wyłączonym silniku, poduszka powietrzna może uaktywnić się także w samochodzie zatrzymanym, gdy zostanie uderzony przez inny poruszający się pojazd. Dlatego nawet w samochodzie zatrzymanym nie wolno absolutnie umieszczać dziecka na siedzeniu przednim. Ponadto przypomina się, że gdy kluczyk jest w pozycji STOP żadne urządzenie bezpieczeństwa (poduszki powietrzne, napinacze pasów bezpieczeństwa) nie uaktywnią się w przypadku uderzenia, dlatego brak aktywacji tych urządzeń w tych przypadkach nie należy rozważać jako wskazanie nieprawidłowego funkcjonowania systemu.

 

UWAGA Nie podróżować z przedmiotami w ustach, na kolanach, klatce piersiowej lub z fajkami, ołówkami itp. W przypadku zderzenia z interwencją poduszek powietrznych mogą spowodować poważne obrażenia

 

UWAGA Po obróceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie MAR, lampka (z poduszką
powietrzną pasażera aktywną) zaświeci się i miga przez kilka sekund, aby przypomnieć, że poduszka powietrzna po stronie pasażera uaktywni się w przypadku zderzenia, po czym powinna zgasnąć.

 

UWAGA Nie myć siedzeń wodą lub parą pod ciśnieniem (ręcznie lub w myjniach automatycznych siedzeń).

 

UWAGA Interwencja przednich poduszek powietrznych jest przewidziana dla zderzeń istotnie przewyższających jak dla napinaczy. W przypadku zderzenia o energii mieszczącej się w przedziale tych wartości progowych, uruchomią się tylko napinacze pasów bezpieczeństwa, co należy uważać za normalne.

 

UWAGA Nie zaczepiać sztywnych przedmiotów o zaczepy i o uchwyty.

 

UWAGA Poduszka powietrzna nie zastępuje pasów bezpieczeństwa, ale zwiększa ich skuteczność działania. Ponadto, ponieważ przednie poduszki powietrzne nie interweniują w przypadku zderzeń czołowych przy niskich prędkościach, zderzeniach bocznych zderzeniach z pojazdem jadącym z przodu lub wywrotkach, w tych przypadkach pasażerowie chronieni są tylko pasami bezpieczeństwa, które powinny być zawsze zapięte.

    Przednie poduszki air bag

    Samochód wyposażony jest w przednią poduszkę powietrzną dla kierowcy i pasażera i window bag (system ochrony głowy), na zamówienie mo ...

    Uruchomienie silnika i jazda

    ...

    Categorie