Fiat Idea: Oszczêdnośæ paliwa

Fiat Idea –> Uruchomienie silnika i jazda –> Oszczêdnośæ paliwa

Poniżej zostały podane różne pożyteczne rady, których przestrzeganie ograniczy zużycie paliwa i jednocześnie emisje zanieczyszczeń.

Używanie skrzyni biegów

Aby włączyć bieg, wcisnąć do oporu pedał sprzęgła i przesunąć dźwignię zmiany biegów w jedną z wymaganych ...

Zalecenia ogólne

Obsługa samochodu Przeprowadzać obsługę samochodu wykonując kontrole i regulacje przewidziane w "Wykazie czynności okresowych przeglądó ...

Categorie