Fiat Idea: Ogrzewanie i wentylacja

Fiat Idea –> Deska rozdzielcza i sterowanie –> Ogrzewanie i wentylacja

Ogrzewanie i wentylacja


STEROWANIE rys. 60

 1.  pokrętło aktywacji wentylatora i regulacji prędkości
 2.  pokrętło regulacji temperatury powietrza (mieszanie powietrza zimnego/ciepłego)
 3.  przycisk włączania/wyłączania ogrzewania szyby tylnej
 4.  pokrętło wyboru rozdziału powietrza
 5.  pokrętło włączenia/wyłączenia recyrkulacji powietrza wewnętrznego

ROZDZIAŁ POWIETRZA

Pokrętło D-rys. 60 umożliwia rozdział wylotu powietrza do wnętrza samochodu we wszystkie jego obszary zgodnie z 5 możliwymi wyborami:

rozdział powietrza do wylotów
środkowych i bocznych (2) i (4) rys. 57;

umożliwia rozdział powietrza do
wylotów środkowych i bocznych (2) i (4) i do wylotów dolnych (5) i (6) rys. 57 (funkcja "bilevel");

umożliwia rozdział powietrza do
wylotów dolnych (5) i (6) rys. 57;

umożliwia rozdział powietrza do
wylotów dolnych (5) i (6) i równocześnie na szybę przednią (3) rys. 57;

umożliwia odparowanie i
odmrożenie szyby przedniej (3) i szyb przednich bocznych (1) rys. 57.

REGULACJA TEMPERATURY

Procedura jest następująca: Obracać w prawo (wskaźnik w zakresie czerwonym) pierścieniem obrotowym B-rys. 60, aby zwiększyć temperaturę lub w lewo aby zmniejszyć;

REGULACJA PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

Aby uzyskać dobrą wentylację w kabinie, należy:

 •  otworzyć całkowicie wyloty powietrza środkowe (4) i boczne (2) rys. 57;
 •  ustawić pierścień obrotowy B-rys. 60 na niebieskim zakresie;
 •  ustawić pokrętło A na wymaganą prędkość;
 •  ustawić pierścień obrotowy D na ;

 •  wyłączyć recyrkulację powietrza wewnętrznego obracając pokrętło E na .

AKTYWACJA RECYRKULACJI POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO

Obrócić pokrętło E na


Zaleca się włączać recyrkulację powietrza wewnętrznego, gdy samochód jedzie w kolumnie lub w tunelu, aby uniknąć dopływu zanieczyszczonego powietrza zewnętrznego.

Unikać dłuższego używania tej funkcji, szczególnie gdy w samochodzie znajduje się kilka osób, aby uniknąć możliwości zaparowania szyb.

OSTRZEŻENIE Recyrkulacja powietrza wewnętrznego umożliwia w zależności od wybranego trybu funkcjonowania ("ogrzewanie" lub "ochłodzenie"), szybsze osiągnięcie wymaganych warunków. Nie zaleca się jednak włączać recyrkulacji powietrza wewnętrznego w zimne/deszczowe dni, aby uniknąć możliwości zaparowania szyb.

OGRZEWANIE SZYBKIE

Procedura jest następująca:

 •  zamknąć wszystkie wyloty powietrza w desce rozdzielczej;
 •  obrócić pokrętło B-rys. 60 na czerwony zakres;
 •  obrócić pokrętło A na 4 ;

 •  obrócić pokrętło D na .

ODPAROWANIE/ ODMRAŻANIE SZYBKIE SZYB PRZEDNICH (SZYBY PRZEDNIEJ I SZYB BOCZNYCH)

Procedura jest następująca:

 •  obrócić pokrętło B-rys. 60 na czerwony zakres;
 •  obrócić pokrętło A na 4 ;

 •  obrócić pierścień obrotowy D na .

 •  wyłączyć recyrkulację powietrza wewnętrznego obracając pokrętło E na .

Po odparowaniu/odmrożeniu ustawić sterowanie na normalnie używane aby przywrócić wymagane warunki komfortu.

Zapobieganie zaparowaniu szyb

W przypadku dużej wilgotności powietrza zewnętrznego i/lub deszczu i/lub dużej różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz kabiny zaleca się wykonać poniższe operacje, aby zapobiec zaparowaniu szyb:

 •  wyłączyć recyrkulację powietrza wewnętrznego obracając pokrętło E-rys. 60 na;

 •  obrócić pierścień obrotowy B na czerwony zakres;
 •  obrócić pokrętło A na 2;
 •  obrócić pierścień obrotowy D na
  z możliwością przejścia w pozycję
  w przypadku gdy nie występuje zaparowanie szyb.

ODPAROWANIE/ ODMRAŻANIE TYLNEJ SZYBY OGRZEWANEJ I LUSTEREK WSTECZNYCH ZEWNĘTRZNYCH (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Nacisnąć przycisk C-rys. 60 aby uaktywnić tę funkcję: uaktywnienie funkcji sygnalizowane jest zaświeceniem się diody w tym przycisku.

Funkcjonowanie jest czasowe i zostanie wyłączone automatycznie przez system po określonym czasie. Aby wyłączyć wcześniej tę funkcję, nacisnąć ponownie przycisk C.

OSTRZEŻENIE Nie naklejać naklejek na wewnętrzną część szyby tylnej na przewodach grzejnych szyby, aby uniknąć uszkodzenia.

  Układ ogrzewania/ klimatyzacji

  Stałe wyloty powietrza dla odmrażania/ odparowania szyb bocznych Boczne regulowane wyloty powietrza Stałe wyloty powietrza dla odmrażania/ odparo ...

  Klimatyzacja manualna

  STEROWANIE rys. 61 pokrętło aktywacji wentylatora i regulacji prędkości  pokrętło regulacji temperatury powietrza (mieszanie powietrza ...

  Categorie