Fiat Idea: Klimatyzacja manualna

Fiat Idea –> Deska rozdzielcza i sterowanie –> Klimatyzacja manualna

Klimatyzacja manualna


STEROWANIE rys. 61

 1. pokrętło aktywacji wentylatora i regulacji prędkości
 2.  pokrętło regulacji temperatury powietrza (mieszanie powietrza ciepłego/ zimnego)
 3.  przycisk włączania/wyłączania ogrzewania szyby tylnej
 4.  przycisk włączenia/wyłączenia sprężarki klimatyzacji;
 5.  pokrętło wyboru rozdziału powietrza
 6.  pokrętło włączenia/wyłączenia recyrkulacji powietrza wewnętrznego

ROZDZIAŁ POWIETRZA

Pokrętło E-rys. 61 umożliwia rozdział wylotu powietrza do wnętrza samochodu w wszystkie jego obszary zgodnie z 5 możliwymi wyborami:

rozdział powietrza do wylotów
środkowych i bocznych (2) i (4) rys. 57;

umożliwia rozdział powietrza do
wylotów środkowych i bocznych (2) i (4) i do wylotów dolnych (5) i (6) rys. 57 (funkcja "bilevel");

umożliwia rozdział powietrza do
wylotów dolnych (5) i (6) rys. 57;

umożliwia rozdział powietrza do
wylotów dolnych (5) i (6) i równocześnie na szybę przednią (3) rys. 57;

umożliwia odparowanie i
odmrożenie szyby przedniej (3) i szyb przednich bocznych (1) rys. 57.

REGULACJA TEMPERATURY

Procedura jest następująca: Obracać w prawo (wskaźnik w zakresie czerwonym) pokrętłem B-rys. 61, aby zwiększyć temperaturę lub w lewo aby zmniejszyć;

REGULACJA PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

Aby uzyskać dobrą wentylację w kabinie, należy:

 •  otworzyć całkowicie wyloty powietrza środkowe (4) i boczne (2) rys. 57;
 •  ustawić pokrętło B-rys. 61 na niebieski zakres;
 •  ustawić pokrętło A na wymaganą prędkość;
 •  ustawić pokrętło E na ";
 •  wyłączyć recyrkulację powietrza wewnętrznego obracając pokrętło F na .

AKTYWACJA RECYRKULACJI POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO

Ustawić pokrętło F-rys. 61 na


Zaleca się włączać recyrkulację powietrza wewnętrznego, gdy samochód jedzie w kolumnie lub w tunelu, aby uniknąć dopływu zanieczyszczonego powietrza zewnętrznego.

Unikać dłuższego używania tej funkcji, szczególnie gdy w samochodzie znajduje się kilka osób, aby uniknąć możliwości zaparowania szyb.

OSTRZEŻENIE Recyrkulacja powietrza wewnętrznego umożliwia w zależności od wybranego trybu funkcjonowania ("ogrzewanie" lub "ochłodzenie"), szybsze osiągnięcie wymaganych warunków. Nie zaleca się jednak włączać recyrkulacji powietrza wewnętrznego w zimne/deszczowe dni, aby uniknąć możliwości zaparowania szyb.

OGRZEWANIE SZYBKIE

Procedura jest następująca:

 •  zamknąć wszystkie wyloty powietrza w desce rozdzielczej;
 •  obrócić pokrętło B-rys. 61 na niebieski zakres;
 •  obrócić pokrętło A na 4 ;

 •  obrócić pokrętło E na .

ODPAROWANIE/ ODMRAŻANIE SZYBKIE SZYB PRZEDNICH (SZYBY PRZEDNIEJ I SZYB BOCZNYCH)

Procedura jest następująca:

 •  obrócić pokrętło B-rys. 61 na niebieski zakres;
 •  obrócić pokrętło A na 4 ;

 •  obrócić pokrętło E na;

 •  wyłączyć recyrkulację powietrza wewnętrznego obracając pokrętło F na .

Po odparowaniu/odmrożeniu ustawić sterowanie na normalnie używane aby przywrócić wymagane warunki komfortu.

Zapobieganie zaparowaniu szyb

W przypadku dużej wilgotności powietrza zewnętrznego i/lub deszczu i/lub dużej różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz kabiny zaleca się wykonać poniższe operacje, aby zapobiec zaparowaniu szyb:

 •  wyłączyć recyrkulację powietrza wewnętrznego obracając pokrętło F-rys. 61 na .

 •  obrócić pokrętło B na niebieski zakres;
 •  obrócić pokrętło A na 2;
 • obrócić pokrętło E na z
  możliwością przejścia w pozycję w przypadku
  gdy nie występuje zaparowanie szyb.

OSTRZEŻENIE Klimatyzacja jest bardzo użyteczna ponieważ przyspiesza odparowanie szyb: dlatego wystarczy wykonać odparowanie szyb jak opisano wcześniej i uaktywnić układ naciskając przycisk D.

ODPAROWANIE/ ODMRAŻANIE TYLNEJ SZYBY OGRZEWANEJ I LUSTEREK WSTECZNYCH ZEWNĘTRZNYCH (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Nacisnąć przycisk C-rys. 61 aby uaktywnić tę funkcję: uaktywnienie funkcji sygnalizowane jest zaświeceniem się diody w tym przycisku.

Funkcjonowanie jest czasowe i zostanie wyłączone automatycznie przez system po określonym czasie. Aby wyłączyć wcześniej tę funkcję, nacisnąć ponownie przycisk C.

OSTRZEŻENIE Nie naklejać naklejek na wewnętrzną część szyby tylnej na przewodach grzejnych szyby, aby uniknąć uszkodzenia.

KLIMATYZACJA (chłodzenie i osuszenie powietrza)

Procedura jest następująca:

 •  obrócić pokrętło B-rys. 61 na niebieski zakres, aby wybrać temperaturę;
 •  ustawić pokrętło A na wymaganą prędkość;
 •  ustawić pokrętło E na ;

 •  ustawić pokrętło F na

 •  nacisnąć przycisk D(zaświeci
  się dioda w tym przycisku).

Regulacja chłodzenia

Procedura jest następująca:

 •  wyłączyć recyrkulację powietrza wewnętrznego obracając pokrętło F-rys. 61 na .

 •  obrócić pokrętło Bw prawo, aby zwiększyć temperaturę;
 •  obrócić pokrętło A w lewo, aby zmniejszyć prędkość wentylatora.

OBSŁUGA UKŁADU

W czasie zimy należy włączać klimatyzację przynajmniej raz w miesiącu na około 10 minut. Przed rozpoczęciem lata sprawdzić skuteczność instalacji w ASO Fiat.

  Ogrzewanie i wentylacja

  STEROWANIE rys. 60  pokrętło aktywacji wentylatora i regulacji prędkości  pokrętło regulacji temperatury powietrza (mieszanie powi ...

  Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa  (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

  ...

  Categorie