Fiat Idea: Bezpieczne przewożeniedzieci

Fiat Idea –> Bezpiieczeństwo –> Bezpieczne przewożeniedzieci

Aby zwiększyć bezpieczeństwo w razie zderzenia wszyscy pasażerowie powinni podróżować w pozycji siedzącej i stosować odpowiednie systemy zabezpieczające.

Szczególnie dotyczy to dzieci.

Ten wymóg obowiązuje zgodnie z dyrektywą 2003/20/CE, we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Dzieci w porównaniu do dorosłych, posiadają głowę proporcjonalnie większą i cięższą w stosunku do reszty ciała a struktura mięśni i kości nie jest jeszcze całkowicie rozwinięta. Dlatego dla zwiększenia ich bezpieczeństwa należy stosować inne systemy niż pasy bezpieczeństwa jak dla dorosłych.

W rezultacie poszukiwań dotyczących zwiększenia ochrony dla dzieci opracowano Regulamin Europejski ECE-R44, który poza tym że nakłada obowiązek ich stosowania, dzieli systemy ochronne na pięć grup:

Grupa 0 do 10 kg masy Grupa 0+ do 13 kg masy
Grupa 1 9-18 kg masy
Grupa 2 15-25 kg masy
Grupa 3 22-36 kg masy

Jak widać jest częściowe nakładanie się pomiędzy grupami,w rzeczywistości w sprzedaży dostępne są urządzenia, które pokrywają więcej niż jedną grupę masy.

Wszystkie urządzenia zabezpieczające powinny posiadać dane homologacyjne i znak kontroli na tabliczce przymocowanej na stałe do fotelika, której nie wolno absolutnie usuwać.

Powyżej 1,50 m wzrostu, dzieci z punktu widzenia systemu zabezpieczeń można traktować jak osoby dorosłe i stosować normalne pasy bezpieczeństwa.

W Lineaccessori Fiat dostępne są foteliki dla dzieci, przeznaczone dla każdej grupy.

Zaleca się stosować foteliki zaprojektowane, przebadane i produkowane specjalnie dla samochodów Fiat.

UWAGA W przypadku poduszki po stronie pasażera aktywnej nie umieszczać dziecka w foteliku kołysce zwróconej przeciwnie do kierunku jazdy na siedzeniu przednim Aktywacja poduszki powietrznej w przypadku zderzenia może spowodować śmiertelne obrażenia przewożonego dziecka niezależnie od siły zderzenia.

Dlatego zaleca się przewozić zawsze dziecko w odpowiednim foteliku na siedzeniu tylnym, gdyż jest to położenie najbardziej bezpieczne w przypadku zderzenia

 

UWAGA POWAŻNE
NIEBEZPIECZEŃSTWO W razie konieczności przewożenia dziecka na miejscu przednim po stronie pasażera, w foteliku kołysce zwróconej przeciwnie do kierunku jazdy, poduszki powietrzne (przednia gdzie przewidziano, i boczna w siedzeniu), należy je dezaktywować za pomocą menu na wyświetlaczu wielofunkcyjnym rekonfigurowanym i sprawdzić ich dezaktywację za pomocą lampki
umieszczonej w zestawie wskaźników (patrz rozdział "Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera przedniej i bocznej").

Ponadto siedzenie pasażera powinno być wyregulowane w pozycji jak najdalej do tyłu, aby uniknąć ewentualnego kontaktu fotelika z dzieckiem z deską rozdzielczą.

Bezpieczne przewożeniedzieci


GRUPA 0 i 0+ (rys. 10)

Dziecko do 13 kg powinno być przewożone tyłem do kierunku jazdy w foteliku kołysce, tak aby była podparta głowa, nie przeciążając szyi w przypadku nagłego opóźnienia.

Kołyska jest przypięta pasem bezpieczeństwa samochodu i sama utrzymuje dziecko własnym pasem.

UWAGA Na rysunku jest pokazany jedynie montaż. Zamontować fotelik zgodnie z instrukcją obowiązkowo załączoną do niego.

GRUPA 1 (rys. 11)

Bezpieczne przewożeniedzieci


Począwszy od 9 do 18 kg wagi dzieci mogą być przewożone zwrócone w przód.

UWAGA Na rysunku jest pokazany jedynie montaż. Zamontować fotelik zgodnie z instrukcją obowiązkowo załączoną do niego.

GRUPA 2 (rys. 12)

Bezpieczne przewożeniedzieci


Dzieci od 15 do 25 kg masy mogą być przytrzymywane bezpośrednio pasem bezpieczeństwa samochodu. Fotelik spełnia tylko funkcję prawidłowego ustawienia dziecka w stosunku do pasa, który powinien przebiegać po przekątnej przylegając do klatki piersiowej a nigdy do szyi i przebiegać poziomo przylegając do bioder a nie do brzucha dziecka.

UWAGA Na rysunku jest pokazany jedynie montaż. Zamontować fotelik zgodnie z instrukcją obowiązkowo załączoną do niego.

GRUPA 3 (rys. 13)

Bezpieczne przewożeniedzieci


Dzieci od 22 do 36 kg masy mają wystarczającą wielkość klatki piersiowej, która umożliwia prawidłowe założenie pasa bezpieczeństwa.

Na rysunku pokazano przykładowo poprawne umieszczenie dziecka na tylnym siedzeniu.

Dzieci o wzroście powyżej 1,50 m można zapinać pasem bezpieczeństwa jak dorosłych.

UWAGA Na rysunku jest pokazany jedynie montaż. Zamontować fotelik zgodnie z instrukcją obowiązkowo załączoną do niego.

DOSTOSOWANIE SIEDZEŃ PASAŻERÓW DO UŻYCIA FOTELIKÓW UNIVERSALI

Samochód odpowiada nowej Dyrektywie Europejskiej 2000/3/CE, która reguluje montowalność fotelików dla dzieci na miejscach w samochodzie zgodnie z poniższą tabelą:

DOSTOSOWANIE SIEDZEŃ PASAŻERÓW DO UŻYCIA FOTELIKÓW UNIVERSALI


Opis oznaczeń: U = odpowiednie dla systemów zabezpieczeń kategorii "Uniwersalna" zgodnie z Regulaminem Europejskim ECE-R44 dla "Grup" wskazanych.

* = Odpowiednio na miejscu środkowym tylnym nie można montować żadnego typu fotelika.

Podsumowano poniżej normy bezpieczeństwa dotyczące przewożenia dzieci:

 •  Zalecanym położeniem do instalowania fotelika dla dziecka jest siedzenie tylne, ponieważ jest najbardziej chronione w przypadku zderzenia.
 •  W przypadku dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera (dla wersji/ rynków, gdzie przewidziano) sprawdzić zawsze, za pomocą świecenia się lampki sygnalizacyjnej
  żółto-bursztynowej w zestawie wskaźników, potwierdzającej dezaktywację.
 •  Przestrzegać skrupulatnie instrukcji dostarczonej wraz z fotelikiem, którą producent powinien obowiązkowo załączyć.

  Przechowywać ją w samochodzie wraz z innymi dokumentami i instrukcją obsługi samochodu. Nie używać fotelika w sposób niezgodny z instrukcjami użycia.

 •  Zawsze sprawdzać pociągając za taśmę prawidłowość zaczepienie pasa.
 •  Poszczególny system ochronny przeznaczony jest dla jednego miejsca; nie przewozić nigdy dwoje dzieci równocześnie.
 •  Zawsze sprawdzać czy pas nie uciska szyi dziecka.
 • Podczas jazdy nie dopuścić aby dziecko zmieniło położenie lub rozpięło pas.
 •  Nie przewozić nigdy dziecka w ramionach, nawet niemowlę. W czasie zderzenia nikt nie jest w stanie utrzymać dziecka.
 •  W przypadku kolizji wymienić fotelik na nowy.
UWAGA W przypadku poduszki po stronie pasażera aktywnej nie umieszczać dziecka w foteliku kołysce zwróconej przeciwnie do kierunku jazdy na siedzeniu przednim Aktywacja poduszki powietrznej w przypadku zderzenia może spowodować śmiertelne obrażenia przewożonego dziecka niezależnie od siły zderzenia.

Dlatego zaleca się przewozić zawsze dziecko w odpowiednim foteliku na siedzeniu tylnym, gdyż jest to położenie najbardziej bezpieczne w przypadku zderzenia.

  Napinacze pasów bezpieczeństwa

  Aby zapewnić skuteczniejsze działanie pasów bezpieczeństwa samochód wyposażony jest w napinacze pasów bezpieczeństwa, które ...

  Przygotowanie do montażu fotelika "isofix universale"

  (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Samochód przystosowany jest do montażu fotelików typu Isofix Universale, nowy zunifikowany system europejski do ...

  Categorie