Fiat Idea: Światła zewnêtrzne

Fiat Idea –> Deska rozdzielcza i sterowanie –> Światła zewnêtrzne

Dźwignia lewa grupuje sterowanie światłami zewnętrznymi.

Oświetlenie zewnętrzne działa tylko z kluczykiem w wyłączniku zapłonu w pozycji MAR.

ŚWIATŁA WYŁĄCZONE rys.63

Pokrętło obrócone w pozycję .


ŚWIATŁA POZYCYJNE rys.64

Obrócić pokrętło w pozycję .


W zestawie wskaźników zaświeci się lampka sygnalizacyjna .


ŚWIATŁA DROGOWE rys. 65

Obrócić pokrętło w pozycję .


W zestawie wskaźników zaświeci się lampka sygnalizacyjna .


ŚWIATŁA DROGOWE rys. 66

Z pokrętłem w pozycji pociągnąć
dźwignię w stronę kierownicy (pozycja stabilna).

W zestawie wskaźników zaświeci się lampka sygnalizacyjna 1.
Aby wyłączyć światła drogowe pociągnąć ponownie dźwignię w stronę kierownicy (włączą się światła mijania).

Światła zewnêtrzne


SYGNAŁ ŚWIETLNY

Pociągnąć dźwignię w stronę kierownicy (pozycja niestabilna) niezależnie od pozycji pokrętła. W zestawie wskaźników zaświeci się lampka sygnalizacyjna .


Światła zewnêtrzne


Światła parkowania rys. 64

Z kluczykiem w wyłączniku zapłonu w pozycji STOP lub wyjętym, obrócić pokrętło w pozycję . Jeżeli świeci się lampka
w zestawie wskaźników, świecą się
wszystkie światła pozycyjne i oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Przesuwając dźwignię do góry 1 zaświecą się tylko światła pozycyjne prawe; przesuwając dźwignię do dołu 2 zaświecą się tylko te z lewej strony. W obu przypadkach świecić się będzie lampka 3w zestawie wskaźników.

KIERUNKOWSKAZY rys. 67

KIERUNKOWSKAZY


Przesunąć dźwignię w położenie (stabilne):

 •  w górę (pozycja 1): włącza się prawy kierunkowskaz;
 •  w dół (pozycja 2): włącza się lewy kierunkowskaz.

W zestawie wskaźników miga lampka sygnalizacyjna lub
.


Kierunkowskazy wyłączają się automatycznie, gdy samochód wraca do jazdy na wprost.

Gdy chcemy zasygnalizować chwilową zmianę pasa jezdni, dla którego wystarczy minimalny obrót kierownicą, jest możliwe przesunięcie do góry lub do dołu dźwigni bez zatrzaśnięcia (pozycja nie stabilna).

Po puszczeniu dźwignia powróci sama w pozycję początkową.

URZĄDZENIE "FOLLOW ME HOME" - ZAPROWADŹ MNIE DO DOMU rys. 68

URZĄDZENIE


Umożliwia oświetlenie przestrzeni przed samochodem przez określony czas.

Aktywacja

Przy kluczyku w wyłączniku zapłonu w położeniu STOP lub wyjętym, pociągnąć dźwignię lewą w stronę kierownicy w ciągu 2 minut od momentu wyłączenia silnika.

Przy każdym pojedynczym pociągnięciu dźwigni, świecenie świateł zostaje zwiększone o 30 sekund do maksymalnie 210 sekund; po upływie tego czasu światła wyłączą się automatycznie

CZUJNIK REFLEKTORÓW AUTOMATYCZNYCH (czujnik zmierzchu) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

CZUJNIK REFLEKTORÓW AUTOMATYCZNYCH


Rozpoznaje zmiany intensywności oświetlenia zewnętrznego samochodu w zależności od ustawionej czułości światła: im większa jest czułość, tym mniejsza jest ilość światła zewnętrznego konieczna do uaktywnienia zaświecenia się zewnętrznych.

Czułość czujnika zmierzchu reguluje się za pomocą "Menu " na "Wyświetlaczu wielofunkcyjnym".

Aktywacja

Obrócić pokrętło w pozycję rys.
69 w ten sposób uzyskuje się równoczesne automatyczne zaświecenie się świateł pozycyjnych i świateł mijania w zależności od oświetlenia zewnętrznego.

Aktywacja


Po aktywacji czujnika reflektorów automatycznych na wyświetlaczu wielofunkcyjnym wyświetli się określony poziom czułości czujnika. Podczas wyświetlania możliwa jest regulacja poziomu czułości przy pomocy przycisków + i - (patrz rys.

70).

Dezaktywacja

Wyłączenie sterowane jest przez czujnik, najpierw wyłączają się światła mijania i po około 10 sekundach, światła pozycyjne.

Jeżeli podczas świecenia automatycznego zostaną uaktywnione (ręcznie przez użytkownika) światła drogowe, to zgasną po wyłączeniu automatycznym świateł.

OSTRZEŻENIE Czujnik nie jest w stanie rozpoznać mgły, dlatego w tych warunkach, ustawić manualnie świecenie się świateł.

  Sterowanie

  Pokrętła regulacji temperatury powietrza H-N Obracając pokrętłem w prawo lub w lewo uzyskuje się zwiększenie lub zmniejszenie wymaganej ...

  Czyszczenie szyb

  ...

  Categorie