Dacia Logan: Zabezpieczenia uzupełniające przednie pasy bezpieczeństwa

Dacia Logan –> Poznajemy samochód –> Zabezpieczenia uzupełniające przednie pasy bezpieczeństwa –> Zabezpieczenia uzupełniające przednie pasy bezpieczeństwa

Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera.

Zależnie od siły uderzenia, możliwe są dwa przypadki zadziałania zabezpieczeń:

 •  sam pas jest wystarczającym zabezpieczeniem;
 •  w przypadku najsilniejszych zderzeń następuje odpalenie poduszki powietrznej.
 • Jeśli miał miejsce wypadek, należy skontrolować działanie systemu zabezpieczeń.
 • Zabrania się samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw i modyfikacji systemu (poduszki powietrzne, elektroniczne moduły sterujące, przewody) oraz wykorzystywania jego elementów w innych pojazdach, nawet identycznych.
 • W celu uniknięcia włączenia się systemu w nieodpowiednim momencie, co mogłoby doprowadzić do znacznych szkód, należy zwrócić się do jednego z Autoryzowanych Serwisów DACIA, których wykwalifikowany personel jest upoważniony do wykonywania napraw zabezpieczeń uzupełniających działanie przednich pasów bezpieczeństwa.
 • Kontrola poszczególnych parametrów elektrycznych zapalnika systemu może być dokonywana jedynie przez odpowiednio przeszkolony personel, wykorzystujący do tego celu specjalistyczny sprzęt.
 • W razie konieczności złomowania pojazdu, należy zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu DACIA w celu dokonania kasacji generatora gazu.

Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera


Pojazd może być wyposażony w poduszkę powietrzną po stronie kierowcy i pasażera.

Napis "Airbag" umieszczony na kierownicy i desce rozdzielczej oraz nalepka w dolnym rogu przedniej szyby lub na osłonie przeciwsłonecznej przypominają o zamontowaniu tego wyposażenia w samochodzie.

Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera


Każdy system Airbag składa się z:

 •  poduszki powietrznej i generatora gazu, instalowanych w kierownicy samochodu dla kierowcy i w desce rozdzielczej dla pasażera,
 •  modułu elektronicznego, w którym znajduje się czujnik wstrząsów sterujący elektrycznym zapalnikiem generatora gazu,
 •  lampki kontrolnej zainstalowanej w tablicy wskaźników.

Zasada działania: System działa tylko przy włączonym zapłonie.

W przypadku silnego uderzenia czołowego poduszka(i) zostaje(ą) gwałtownie napełniona(e) gazem, co pozwala zamortyzować uderzenie głowy kierowcy o kierownicę lub pasażera o deskę rozdzielczą. Po spełnieniu swojej funkcji gaz zostaje samoczynnie usunięty z poduszki, by umożliwić szybkie opuszczenie pojazdu po zderzeniu.

System poduszki powietrznej po stronie pasażera jest ponadto wyposażony w lampkę kontrolną odłączenia przedniej poduszki pasażera, znajdującą się na tablicy wskaźników. Lampka ta wchodzi w skład systemu odłączania poduszki pasażera.

Jej świecenie się oznacza, że poduszka powietrzna pasażera nie zostanie napełniona powietrzem w czasie zderzenia (dokładniejsze informacje na temat jej działania znajdują się w rozdziale "Odłączanie poduszki powietrznej pasażera z przodu").

Nieprawidłowości w działaniu

Nieprawidłowości w działaniu


Przy prawidłowym działaniu systemu, lampka kontrolna 1 zapala się na tablicy wskaźników po włączeniu zapłonu i gaśnie po kilku sekundach.

Jeśli nie zapala się po włączeniu zapłonu lub świeci się, gdy silnik jest uruchomiony, sygnalizuje usterkę systemu.

W takim przypadku instalowanie fotelika dla dziecka tyłem do kierunku jazdy na fotelu pasażera z przodu jest ZABRONIONE.

Przewożenie innych pasażerów na przednim fotelu jest również zabronione.

W obu przypadkach należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem DACIA.

System Airbag działa w oparciu o zasadę pirotechniki, co tłumaczy fakt. że przy rozwinięciu poduszki wydziela się ciepło i dym (które nie są oznaką pożaru) i słychać odgłos detonacji.

Natychmiastowe rozwinięcie się poduszki może spowodować obrażenia na powierzchni skóry lub inne nieprzyjemne konsekwencje.

Nieprawidłowości w działaniu


Wszystkie wymienione w dalszej części tekstu zalecenia mają na celu umożliwienie pełnego rozwinięcia poduszki powietrznej w razie wypadku oraz uniknięcie poważnych obrażeń ciała przy odpaleniu poduszki.

Zalecenia dotyczące poduszki powietrznej kierowcy
 •  Nie dokonywać modyfikacji koła kierownicy, ani jego poduszki.
 •  Nie zasłaniać poduszki koła kierownicy żadnymi przedmiotami.
 •  Nie mocować żadnych przedmiotów (spinek, znaczków, zegarków, uchwytu telefonu...) na poduszce kierownicy.
 •  Demontaż kierownicy jest zabroniony (za wyjątkiem wykonywania go przez Autoryzowany Serwis DACIA).
 •  Prowadząc samochód nie przysuwać się zbyt blisko kierownicy: ramiona powinny być lekko zgięte w łokciach (patrz paragraf "regulacja ustawienia fotela kierowcy" w rozdziale 1). Pozwoli to na zachowanie wystarczającej wolnej przestrzeni dla pełnego rozwinięcia i skutecznego działania poduszki.

Zalecenia dotyczące poduszki powietrznej pasażera: miejsce I

 •  Nie mocować na desce rozdzielczej żadnych przedmiotów (spinek, znaczków, zegarków, uchwytu telefonu...) w miejscu zamontowania poduszki.
 •  Nie umieszczać żadnych przedmiotów lub zwierząt między deską rozdzielczą, a pasażerem (pies, parasol, laska, paczki...).
 •  Nie opierać nóg na desce rozdzielczej lub na fotelu, gdyż może to stać się przyczyną poważnych obrażeń. Wszystkie części ciała (kolana, ręce, głowa...) powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od deski rozdzielczej.
 •  Po wymontowaniu fotelika dla dziecka, ponownie włączyć poduszkę pasażera, by zapewnić odpowiednie zabezpieczenie na wypadek zderzenia.

ZABRANIA SIĘ INSTALOWANIA FOTELIKA DLA DZIECKA TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY NA FOTELU PASAŻERA, DOPÓKI ZABEZPIECZENIA UZUPEŁNIAJĄCE PAS BEZPIECZEŃSTWA PASAŻERA Z PRZODU NIE ZOSTANĄ ODŁĄCZONE (Patrz paragraf "odłączanie poduszki powietrznej pasażera z przodu" w rozdziale 1).

Wszystkie wymienione w dalszej części tekstu zalecenia mają na celu umożliwienie pełnego rozwinięcia poduszki powietrznej w razie wypadku oraz uniknięcie poważnych obrażeń ciała przy odpaleniu poduszki.

Poduszka powietrzna ma za zadanie uzupełniać działanie pasów bezpieczeństwa. Oba te elementy są nierozerwalnymi częściami tego samego systemu zabezpieczenia. Jest zatem bardzo ważne, aby pasy były zawsze zapięte. Ńiezapięcie pasów może narazić osoby podróżujące pojazdem na poważne obrażenia ciała w razie wypadku, a także zwiększyć ryzyko obrażeń na powierzchni skóry, powstałych w wyniku rozwinięcia samej poduszki.

Odpalenie poduszek powietrznych nie występuję przy każdym wywróceniu się pojazdu lub uderzeniu w tył nawet o dużej sile. Uderzenia w podwozie pojazdu spowodowane najechaniem na krawężnik, dziurę w nawierzchni, kamienie... mogą wywołać uruchomienie tych systemów.

 •  Wszelkie naprawy i modyfikacje całego systemu Airbag kierowcy lub pasażera (poduszka powietrzna, napinacze pasów, moduł elektroniczny, przewody...) są surowo wzbronione (za wyjątkiem przeprowadzania ich przez Autoryzowanego Partnera RENAULT);
 •  W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu oraz uniknięcia jego włączenia w nieprzewidzianym momencie, należy pamiętać, że jedynie odpowiednio przeszkolony personel Autoryzowanego Serwisu DACIA jest upoważniony do wykonywania napraw systemu Airbag.
 •  Ze względów bezpieczeństwa system Airbag należy poddać kontroli w sytuacji, gdy samochód uległ kolizji, został skradziony, bądź był przedmiotem próby kradzieży.
 •  W przypadku pożyczenia lub sprzedaży samochodu należy poinformować nowego użytkownika o wyposażeniu pojazdu w system Airbag, oddając mu do rąk niniejszą instrukcję obsługi.
 •  W razie konieczności złomowania pojazdu, należy zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu DACIA w celu dokonania kasacji generatora (ów ) gazu.

  Pasy bezpieczeństwa

  Niżej wymienione zalecenia dotyczą przednich i tylnych pasów bezpieczeństwa. Nie można dokonywać żadnych zmian w elementach or ...

  Bezpieczeństwo dzieci

  Sposób zabezpieczenia dzieci w czasie jazdy samochodem jest regulowany odpowiednimi przepisami. W Europie dzieci poniżej 10 roku życia(,) muszą obowi ...

  Categorie