Dacia Logan: Bezpieczeństwo dzieci

Dacia Logan –> Poznajemy samochód –> Bezpieczeństwo dzieci

Sposób zabezpieczenia dzieci w czasie jazdy samochodem jest regulowany odpowiednimi przepisami.

W Europie dzieci poniżej 10 roku życia(,) muszą obowiązkowo podróżować przypięte pasami w specjalnych, homologowanych fotelikach, dostosowanych do wagi i wzrostu dziecka.

Kierujący pojazdem jest odpowiedzialny za właściwe wykorzystanie tych urządzeń.

Urządzenia homologowane po styczniu 1992 zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa, niż te, które uzyskały homologację wcześniej.

Zaleca się zatem stosowanie urządzeń homologowanych zgodnie z europejską normą ECE 44.

Na urządzeniach tych znajduje się pomarańczowa etykieta z literą E, numerem kraju, w którym urządzenie było homologowane oraz rokiem homologacji.

W celu wybrania odpowiedniego fotelika, dostosowanego do wieku i wagi dziecka oraz modelu pojazdu należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem DACIA.

Dobrze jest wiedzieć, że zderzenie przy prędkości 50 km/h równa się upadkowi z wysokości 10 m. Inaczej mówiąc, niezałożenie dziecku pasów bezpieczeństwa wiąże się z takim samym ryzykiem, co pozostawienie go bawiącego się na balkonie bez balustrady na czwartym piętrze!

 

Dzieci nie powinny w żadnym wypadku być przewożone na kolanach innych pasażerów.

W przypadku zderzenia czołowego przy prędkości 50 km/h, dziecko ważące 30 kg można porównać z pociskiem o wadze jednej tony: pasażer przewożący dziecko nie będzie w stanie go utrzymać, nawet gdy będzie miał zapięte pasy.

Równie niebezpieczne jest przypinanie pasami dziecka siedzącego na kolanach pasażera. Nigdy nie wolno używać jednego pasa dla dwóch osób jednocześnie.

Na niektóry ch miejscach dla pasażerów montaż fotelika dla dziecka nie jest dozwolony Aby dowiedzieć się na których miejscach dozwolony jest montaż fotelików oraz zapoznać się z typami fotelików dziecięcych, które mogą być montowane na każdym z takich miejsc, patrz tabela na następnych stronach.

Przed zamontowaniem fotelika dla dziecka na przednim fotelu (w przypadku, gdy montaż jest dozwolony) Jeżeli fotel pasażera to umożliwia, należy wykonać następujące regulacje:

 •  przesunąć fotel pasażera maksymalnie do tyłu;
 •  podnieść maksymalnie oparcie do pozycji pionowej;
 •  podnieść siedzenie do oporu;
 •  maksymalnie podnieść zagłówek;
 •  ustawić element sterujący wysokością pasa bezpieczeństwa w dolnym położeniu.

(1) Należy ściśle stosować się do zasad obowiązujących w kraju, w którym pojazd jest eksploatowany. Zasady te mogą się różnić od niniejszych zaleceń.

Bezpieczeństwo dzieci


X: miejsce nie przystosowane do montażu fotelika dla dziecka tej grupy wiekowej.

U: miejsce przystosowane do montażu fotelika dla dziecka, mocowanego za pomocą pasa i posiadającego homologację "uniwersalny" dla tej grupy wiekowej. Należy sprawdzić, czy daje się zainstalować.

(1) Osoby o wzroście powyżej 1,36 m lub wadze ponad 36 kg, nawet jeśli nie są dorosłe, mogą podróżować bez fotelika, zapinając pasy bezpieczeństwa bezpośrednio przy siedzeniu w samochodzie.

(2) Na miejscu tym można instalować jedynie fotelik w położeniu tyłem do kierunku jazdy.

(3) NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA LUB ŚMIERCI W RAZIE ODPALENIA PODUSZKI. PRZED ZAINSTALOWANIEM FOTELIKA DLA DZIECKA W POŁOŻENIU TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY NA FOTELU PASAŻERA Z PRZODU, USTAWIĆ PRZEŁĄCZNIK "PODUSZKI POWIETRZNEJ" W POŁOŻENIU OFF.

(Patrz punkt "Odłączanie poduszki pasażera z przodu" w rozdziale 1).

Właściwy wybór

Użytkownik pojazdu odpowiada również za bezpieczeństwo dzieci.

W trosce o zapewnienie dzieciom maksymalnej ochrony DACIA poleca Państwu całą gamę fotelików dostępnych u naszych Partnerów.

W proponowanej gamie urządzeń zabezpieczających znajdują się systemy dostosowane do wszystkich wymienionych kategorii. Urządzenia te zostały udoskonalone we współpracy z ich producentami i przetestowane w samochodach DACIA.

Informacji na ten temat udzieli Autoryzowany Serwis DACIA, który służy również pomocą przy instalacji urządzenia.

Kategoria 0 i 0+ (od 0 do 13 kg)

Właściwy wybór


Do drugiego roku życia, szyja dziecka jest bardzo delikatna. W przypadku zderzenia czołowego dziecko podróżujące przodem do kierunku jazdy jest narażone na poważne uszkodzenia tej części ciała. DACIA zaleca zatem przewożenie dziecka tyłem do kierunku jazdy, w foteliku z obudową w formie muszli, z niezależnymi pasami (ilustracja 1).

W celu uniknięcia sytuacji mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pasażerów, radzimy stosować akcesoria homologowane przez DACIA, gdyż są one dokładnie dostosowane do Państwa pojazdu i posiadają gwarancję DACIA.

Kategoria 1 (od 9 do 18 kg)

Właściwy wybór


Pomiędzy 2 a 4 rokiem życia, miednica nie jest jeszcze całkowicie ukształtowana, co sprawia, że trzypunktowy pas montowany fabrycznie w samochodzie nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia, a dziecko jest narażone na poważne obrażenia brzucha w razie zderzenia czołowego. Zaleca się zatem korzystanie z fotelików zwróconych tyłem do kierunku jazdy (ilustracja 1), fotelików z podpórką (ilustracja 2) lub fotelików z niezależnymi pasami.

Kategoria 2 (od 15 do 25 kg) i kategoria 3 (od 22 do 36 kg)

Kategoria


Aby zapewnić prawidłowe ułożenie miednicy dziecka w wieku do 10 lat, którego wzrost nie przekracza 1,36 m, a waga jest mniejsza od 36 kg, najlepiej używać poduszki podwyższającej wyposażonej w prowadnice taśmy, zapewniające płaskie przyleganie trzypunktowego pasa bezpieczeństwa do ud dziecka.

Poduszka podwyższająca z regulowanym oparciem i prowadnicą pasa pozwala na ułożenie pasa w taki sposób, by znajdował się jak najbliżej szyi, lecz nie zachodził na nią.

W przypadku zastosowania poduszki nie posiadającej oparcia, zagłówek znajdujący się w pojeździe należy ustawić stosownie do wzrostu dziecka; górna krawędź zagłówka powinna znajdować się na wysokości czubka głowy dziecka, a nigdy poniżej poziomu oczu.

W celu ułatwienia montażu niektórych typów fotelików dla dziecka na siedzeniach tylnych zalecamy zdjęcie zagłówka i umieszczenie go w bagażniku.

 

Zgodnie ze wspomnianą normą, urządzenia zabezpieczające dla dzieci dzielą się na 5 kategorii:

Kategoria 0 : od 0 do 10 kg Kategoria 0+: od 0 do 13 kg Kategoria 1 : od 9 do 18 kg Kategoria 2 : od 15 do 25 kg Kategoria 3 : od 22 do 36 kg

Odłączanie poduszki powietrznej pasażera z przodu (zależnie od wersji)

Odłączanie poduszki powietrznej pasażera z przodu


W celu zainstalowania fotelika dla dziecka tyłem do kierunku jazdy na fotelu pasażera z przodu należy koniecznie odłączyć poduszkę powietrzną pasażera z przodu, jeżeli pojazd jest wyposażony w funkcję odłączania poduszki.

Odłączanie poduszki powietrznej pasażera z przodu


Odłączanie poduszki powietrznej pasażera Wyłączyć zapłon, pchnąć i obrócić element blokujący / do położenia OFF.

Funkcja poduszki powietrznej jest wyłączona.

Po ponownym włączeniu zapłonu sprawdzić koniecznie, czy kontrolka 2, AIRBAG OFF świeci się na tablicy wskaźników.

Lampka ta świeci się stale, by potwierdzić odłączenie poduszki powietrznej pasażera i możliwość zainstalowania fotelika dla dziecka.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Z uwagi na brak możliwości rozwinięcia się poduszki powietrznej pasażera z przodu w przypadku, gdy fotelik dla dziecka jest zainstalowany tyłem do kierunku jazdy, zabrania się montowania fotelika w tym położeniu, chyba że pojazd jest wyposażony w funkcję odłączania poduszki. Istnieje niebezpieczeństwo poważnych obrażeń ciała w razie odpalenia poduszki powietrznej.

Naklejka (na desce rozdzielczej) oraz oznaczenia (na osłonach przeciwsłonecznych), przypominają o tych zaleceniach.

Włączenie przedniej poduszki powietrznej pasażera

Włączenie przedniej poduszki powietrznej pasażera


Z chwilą usunięcia fotelika dla dziecka z przedniego fotela pasażera należy ponownie podłączyć poduszkę powietrzną, aby zapewnić pasażerowi podróżującemu z przodu ochronę w razie zderzenia.

Ponowne włączenie poduszki powietrznej: wyłączyć zapłon, pchnąć i obrócić element blokujący 1 do położenia ON.

Po ponownym włączeniu zapłonu sprawdzić, czy lampka 2, AIRBAG OFF, jest zgaszona. Funkcja poduszki jest włączona.

Nieprawidłowości w działaniu

Nieprawidłowości w działaniu


W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu systemu włączania/ odłączania poduszki powietrznej pasażera z przodu, instalowanie fotelika dla dziecka tyłem do kierunku jazdy jest ZABRONIONE.

Przewożenie innych pasażerów na przednim fotelu jest również zabronione.

Należy jak najszybciej udać się do Autoryzowanego Serwisu DACIA.


Włączanie lub odłączanie poduszki powietrznej pasażera musi odbywać się na postoju.

Zapalenie lampki kontrolnej oznacza usterkę systemu.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

 • Nie można dokonywać żadnych zmian w elementach oryginalnego systemu zabezpieczenia: dotyczy to zarówno pasów foteli, jak i poszczególnych elementów mocujących.
 •  Należy ściśle przestrzegać wskazówek opisanych w nocie producenta dotyczącej montażu urządzenia zabezpieczającego
 •  Nie należy zakładać zbyt grubych ubrań, ani wkładać jakichkolwiek przedmiotów pomiędzy dziecko a urządzenie zabezpieczające
 •  Pasy bezpieczeństwa powinny być dostatecznie mocno napięte, by zapewnić ścisłe połączenie fotelika z pojazdem. Należy systema tycznie kontrolować napięcie pasów.
 •  Nigdy nie przekładać pasa obojczykowego pod ramieniem lub za plecami.
 •  Pas albo szelki powinny być odpowiednio napięte i jak najlepiej dopasowane do ciała dziecka.
 •  Nigdy nie należy pozwalać dziecku, by stało lub klęczało na siedzeniu podczas jazdy.
 •  Należy sprawdzać, czy dziecko zachowuje właściwą postawę podczas jazdy, zwłaszcza, kiedy śpi.
 •  Zaleca się zapinanie pasów również na fotelach, na których nikt nie siedzi. W razie zderzenia niezapięte pasy mogłyby stanowić zagrożenie dla pasażerów.
 •  Pasy stanowiące zabezpieczenie pasażerów w czasie poważniejszego wypadku należy poddać kontroli.
 •  Nigdy nie wolno pozostawiać dziecka w samochodzie bez opieki, nawet zabezpieczonego w specjalnie zamontowanym foteliku
 •  Warto jest włączyć system blokowania tylnych drzwi (o ile pojazd jest w niego wyposażony).
 •  Trzeba zwrócić uwagę na to, by dziecko nie wysiadało z samochodu od strony ulicy, po której poruszają się pojazdy.
 •  Dajmy dobry przykład dzieciom i sami również zapnijmy pasy.

  Zabezpieczenia uzupełniające przednie pasy bezpieczeństwa

  Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera. Zależnie od siły uderzenia, możliwe są dwa przypadki zadziałania zabezpieczeń:  sam pas je ...

  Lusterka wsteczne

  Zewnętrzne lusterka wsteczne regulowane od zewnątrz Ustawić lusterko wsteczne ręcznie. Zewnętrzne lusterka wsteczne regulowane od wewnątrz W c ...

  Categorie