Citroen C3: Zużyte oleje i płyny

Citroen C3 –> Informacje praktyczne –> Kontrola stanu płynów –> Zużyte oleje i płyny

Unikać dłuższego kontaktu zużytego oleju i płynów ze skórą.

Większość płynów jest szkodliwa dla zdrowia i bardzo korozyjna.

Nie należy wylewać zużytego oleju i płynów do ścieków lub na podłoże.

Zużyty olej należy przelać do pojemników przeznaczonych do tego celu, znajdujących się w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

    Poziom AdBlue

    Alarm włącza się z chwilą osiągnięcia poziomu rezerwy. Aby uniknąć unieruchomienia samochodu zgodnie z przepisami, należy uzupe ...

    Kontrole

    Jeżeli nie ma innych zaleceń, należy kontrolować elementy zgodnie z planem obsługowym producenta i w zależności od silnika pojazdu. Kontrol& ...

    Categorie