Citroen C3: Poziom AdBlue

Alarm włącza się z chwilą osiągnięcia poziomu rezerwy.

Aby uniknąć unieruchomienia samochodu zgodnie z przepisami, należy uzupełnić poziom AdBlue.

Więcej informacji na temat AdBlue i systemu SCR, a zwłaszcza na temat uzupełniania poziomu, zawiera odpowiednia rubryka.

    Poziom dodatku do oleju napędowego (diesel z filtrem cząstek stałych)

    Minimalny poziom dodatku w zbiorniku jest sygnalizowany przez zapalenie się na stałe kontrolki, któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy i komunikat ...

    Zużyte oleje i płyny

    Unikać dłuższego kontaktu zużytego oleju i płynów ze skórą. Większość płynów jest szkodliwa dla zdrowia ...

    Categorie