Citroen C3: Zasady

Zasady


System wykrywa i odczytuje znaki z ograniczeniem prędkości i znaki końca ograniczenia prędkości za pomocą kamery umieszczonej w górnej części przedniej szyby.

System uwzględnia obrazy z kamery oraz informacje dotyczące ograniczenia prędkości pochodzące z map systemu nawigacji.

Aby otrzymywać wiarygodną informację o ograniczeniach prędkości pochodzącą z systemu nawigacji, należy regularnie aktualizować mapy posiadanego systemu.

Automatyczny odczyt znaków jest to system wspomagania jazdy i nie zawsze wyświetla ograniczenia prędkości prawidłowo.

Znaki drogowe ograniczenia prędkości znajdujące się przy drodze zawsze są ważniejsze od informacji wyświetlanych przez system.

System w żadnym przypadku nie może zastąpić czujności kierowcy.

Kierowca musi przestrzegać przepisów ruchu drogowego i w każdej sytuacji dostosowywać swoją prędkość do panujących warunków klimatycznych lub drogowych.

Jeżeli żaden znak nie zostanie wykryty przez wcześniej określony czas, możliwe jest, że system nie będzie wyświetlał ograniczeń prędkości.

System jest zaprojektowany do wykrywania znaków zgodnych z konwencją wiedeńską dotyczącą znaków drogowych.

Aby nie zakłócić prawidłowego działania systemu, należy regularnie czyścić pole widzenia kamery.

Włączanie / wyłączanie

Włączanie albo wyłączanie funkcji odbywa się z poziomu menu konfiguracji pojazdu.

    Rozpoznawanie ograniczenia prędkości

    Ten system umożliwia wyświetlenie w zestawie wskaźników maksymalnej dozwolonej prędkości wykrytej przez kamerę. Szczególne ogranicz ...

    Wyświetlanie w zestawie wskaźników

    System jest włączony: "MAX" wyświetla się w zestawie wskaźników. Informacje związane z rozpoznawaniem ograniczenia pręd ...

    Categorie