Citroen C3: Superzamek

Superzamek uniemożliwia otwarcie pojazdu za pomocą wewnętrznych klamek drzwi.

Wyłącza również przycisk centralnego ryglowania znajdujący się na desce rozdzielczej.

Z tego powodu nie wolno pozostawiać pasażerów wewnątrz pojazdu, gdy włączony jest superzamek.

Superzamek


 • Trzymając klucz elektroniczny w strefie rozpoznawania A, nacisnąć palcem klamkę dowolnych przednich drzwi (na oznaczeniach), aby zaryglować samochód.
 • W ciągu pięciu sekund ponownie nacisnąć klamkę drzwi przednich, aby zamknąć samochód na superzamek.

Zgubienie kluczy, pilota zdalnego sterowania, klucza elektronicznego

Zwrócić się do ASO sieci CITROËN z dowodem rejestracyjnym pojazdu, dokumentem tożsamości i - w miarę możliwości - z etykietą zawierającą kody kluczy.

ASO sieci CITROËN odzyska kod klucza oraz kod transpondera, aby zamówić nowy klucz.

Pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania jest urządzeniem bardzo czułym; należy uważać, by trzymając go w kieszeni, przypadkowo nie odryglować drzwi samochodu.

Nie naciskać niepotrzebnie przycisku pilota zdalnego sterowania poza zasięgiem samochodu. Może to spowodować rozsynchronizowanie pilota. W takim wypadku niezbędna jest ponowna synchronizacja.

Pilot zdalnego sterowania nie działa, gdy kluczyk znajduje się w stacyjce, nawet przy wyłączonym zapłonie.

Ryglowanie samochodu

Jazda z zaryglowanymi drzwiami może w nagłym wypadku utrudnić akcję ratunkową w kabinie.

Ze względów bezpieczeństwa (dzieci pozostające w samochodzie), opuszczając samochód nawet na krótko, należy wyjąć kluczyk ze stacyjki lub zabrać ze sobą klucz elektroniczny.

Zakłócenia elektryczne

Klucz elektroniczny umożliwiający zdalny dostęp i rozruch może nie działać, jeżeli znajduje się w pobliżu urządzenia elektronicznego: telefonu, komputera przenośnego, silnego pola magnetycznego

Zabezpieczenie antykradzieżowe

Nie dokonywać żadnych zmian w systemie elektronicznej blokady zapłonu, może to spowodować jego nieprawidłowe działanie.

W przypadku wersji stacyjki na kluczyk należy pamiętać o wyjęciu kluczyka i przekręceniu kierownicy w celu zablokowania kolumny kierowniczej.

Podczas zakupu używanego samochodu

Klucze należy zarejestrować w ASO sieci CITROËN, aby upewnić się, że tylko one mogą uruchomić samochód.

Nie wyrzucać zużytych baterii pilota zdalnego sterowania, zawierają one metale szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Oddać je do specjalnego punktu zbierającego tego typu odpady.

  Ryglowanie proste

  Trzymając klucz elektroniczny w strefie rozpoznawania A, nacisnąć palcem jedną z klamek przednich drzwi (na oznaczeniach), aby zaryglować samo ...

  Procedury awaryjne

  ...

  Categorie