Citroen C3: Siedzenia przednie

Citroen C3 –> Ergonomia i komfort –> Siedzenia przednie

Ze względów bezpieczeństwa wszelkie zmiany ustawienia fotela kierowcy należy bezwzględnie wykonywać na postoju.

Regulacja Regulacja wzdłużna

Regulacja Regulacja wzdłużna


  • Podnieść dźwignię A i przesunąć fotel do przodu lub do tyłu.

Regulacja pochylenia oparcia

Regulacja pochylenia oparcia


  • Obracać pokrętłem B, aby odpowiednio ustawić oparcie.

Regulacja wysokości (tylko fotel kierowcy)

Regulacja wysokości (tylko fotel kierowcy)


  • W celu wyregulowania wysokości tyle razy, ile to konieczne, pociągać dźwignię C w górę, aby podnieść fotel, lub popychać w dół, aby go opuścić.

Przed wykonaniem operacji cofania siedzenia sprawdzić, czy nic ani nikt nie przeszkadza w przesunięciu siedzenia.

Istnieje ryzyko zaciśnięcia w przypadku obecności pasażera z tyłu lub zablokowania siedzenia, jeżeli duże przedmioty są umieszczone na podłodze za siedzeniem.

Ergonomia i komfort

...

Zagłówki przednich foteli

Regulacja wysokości Do góry: podnieść zagłówek na żądaną wysokość; słychać dźwięk zaskakuj ...

Categorie