Citroen C3: Komputer pokładowy

Citroen C3 –> Przyrządy pokładowe –> Komputer pokładowy

System przekazujący użytkownikowi informacje na temat bieżącej trasy (zasięg, zużycie paliwa...).

Górny pasek

Niektóre informacje są stale widoczne na górnym pasku ekranu dotykowego: Przywołanie informacji dot. klimatyzacji i dostęp do uproszczonego menu ...

Wyświetlanie danych

Dane wyświetlają się kolejno. Przebieg dzienny. Zasięg. Chwilowe zużycie paliwa. Prędkość średnia Licznik czasu systemu Sto ...

Categorie