Citroen C3: Kilka definicji

Zasięg
(km lub mile)

Przewidywana liczba kilometrów do przejechania na paliwie pozostałym w zbiorniku (w zależności od średniego zużycia podczas ostatnio przejechanych kilometrów).

Wartość zmienia się przy zmianie stylu jazdy lub ukształtowania terenu, co powoduje istotne odchylenie od zużycia chwilowego.

Gdy zasięg spadnie poniżej 30 km, zapalą się kreski.

Po uzupełnieniu zbiornika paliwa o co najmniej 5 litrów wartość ta zostanie ponownie przeliczona i wyświetlona, jeżeli przekroczy 100 km.

Jeżeli podczas jazdy na stałe zapalą się kreski, należy skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Chwilowe zużycie paliwa
(l/100 km lub km/l lub mpg)

Obliczane w ciągu ostatnich kilku sekund.

Ta funkcja wyświetla się po przekroczeniu prędkości 30 km/h.

Średnie zużycie paliwa
(l/100 km lub km/l lub mpg)

Obliczane od ostatniego zerowania danych trasy.

Średnia prędkość
(km/h lub mph)

Obliczana od ostatniego zerowania danych trasy.

Dystans przebyty
(km lub mile)

Obliczany od ostatniego zerowania danych trasy.

Licznik czasu Stop & Start
(minuty/sekundy albo godziny/ minuty)

Licznik czasu zlicza i sumuje czasy trwania przejścia w tryb STOP podczas jazdy.

Licznik zeruje się po każdym włączeniu zapłonu.

    Zerowanie trasy

    Zerowanie wykonuje się, gdy wyświetlana jest trasa. Naciskać przez ponad dwie sekundy przycisk zerowania usytuowany na końcu przełącznika wycie ...

    Potencjometr oświetlenia

    Umożliwia ręczną regulację oświetlenia zestawu wskaźników i ekranu dotykowego w zależności od oświetlenia z zewnątrz. ...

    Categorie