Toyota Yaris: Zasady używania łańcuchów przeciwpoźlizgowych

Toyota Yaris –> Jazda –> Wskazówki dotyczące jazdy –> Zasady używania łańcuchów przeciwpoźlizgowych

Przepisy regulujące stosowanie łańcuchów przeciwpoźlizgowych na koła są różne w zależnoźci od regionu i typu drogi, co należy sprawdzić przed ich założeniem.

Zasady użytkowania łańcuchów przeciwpoźlizgowych

Przy zakładaniu i zdejmowaniu łańcuchów należy przestrzegać następujących zaleceń:

 • ¸ańcuchy należy zakładać i zdejmować w bezpiecznym miejscu.
 • ¸ańcuchy zakłada się tylko na przednie koła. Nie należy zakładać łańcuchów na tylne koła.
 • ¸ańcuchy powinny być maksymalnie ciasno dopasowane. Po przejechaniu 0,5-1,0 km łańcuchy należy powtórnie dopasować.
 • Przy zakładaniu łańcuchów należy przestrzegać wskazówek podanych w dołączonej do nich instrukcji obsługi.

Gdy używane są osłony obręczy koła, zostaną one porysowane przez łańcuchy.

Należy je zdemontować przed założeniem łańcuchów


Jazda na oponach zimowych

Przestrzeganie niżej podanych zaleceń pozwoli ograniczyć ryzyko wypadku.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem i w efekcie do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

 • Należy używać opon o zalecanym rozmiarze.
 • Należy utrzymywać prawidłowe ciźnienie w ogumieniu.
 • Przestrzegać ograniczeń prędkoźci i nie przekraczać wartoźci maksymalnej dla zastosowanych opon zimowych, wynikającej z indeksu prędkoźci.
 • Opony zimowe powinny być założone na wszystkie koła.
 • Nie należy stosować opon o znacząco różnym poziomie zużycia bieżnika.

Jazda z łańcuchami przeciwpoźlizgowymi

Przestrzeganie niżej podanych zaleceń pozwoli ograniczyć ryzyko wypadku.

Nieprzestrzeganie ich może uniemożliwić bezpieczne prowadzenie samochodu i w efekcie doprowadzić do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

 • Z łańcuchami na kołach nie należy przekraczać okreźlonej dla nich dopuszczalnej prędkoźci lub prędkoźci 50 km/h - w zależnoźci od tego, która z tych wartoźci jest niższa.
 • Unikać jazdy po drogach o nawierzchni nierównej lub z ubytkami.
 • Unikać gwałtownego przyspieszania, raptownych skrętów, silnego hamowania, jak również nagłego hamowania silnikiem przy zmianie biegu
 • Przed zakrętem należy odpowiednio zredukować prędkoźć, aby zachować możliwoźć panowania nad pojazdem.
 • Nie używać układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) (w niektórych wersjach).

  Dobór łańcuchów przeciwpoźlizgowych

  Podczas montażu łańcuchów przeciwpoźlizgowych należy prawidłowo dopasować ich rozmiar. Rozmiar łańcucha przeciwpoźlizgo ...

  System audio

  Obsługa systemu audio ...

  Categorie