Toyota Yaris: Zapalniczka(w niektórych wersjach)

Wcisnąć zapalniczkę.

Po rozgrzaniu zapalniczka wyskoczy do pozycji wyjźciowej.

Zapalniczka(w niektórych wersjach)


Zapalniczka działa, gdy

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem

Wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji "ACC" lub "ON".

 • Wersje z elektronicznym kluczykiem

Przyciskiem rozruchu wybrany jest stan ACCESSORY lub IGNITION ON.


W celu uniknięcia ryzyka oparzenia lub pożaru

 • Nie dotykać metalowych częźci zapalniczki.
 • Nie trzymać zapalniczki skierowanej do dołu. Grozi to jej przegrzaniem i spowodowaniem pożaru.
 • Do gniazda zapalniczki nie wolno wkładać żadnych innych przedmiotów oprócz zapalniczki. Przedmioty te mogą zdeformować gniazdo i spowodować, że po rozgrzaniu zapalniczka wypadnie lub nie będzie mogła zostać wyjęta.

  Przenoźna popielniczka

  Popielniczka może być montowana w uchwycie na kubek. Gdy nie jest wykorzystywana Popielniczka powinna być zamknięta. W razie gwałtownego hamowani ...

  Gniazdo elektryczne(w niektórych wersjach)

  Gniazdo elektryczne służy do zasilania urządzeń przystosowanych do napięcia 12 V i o poborze prądu nieprzekraczającym 10 A (o mocy nieprzekracz ...

  Categorie