Toyota Yaris: Zagłówki

Wszystkie fotele wyposażone są w zagłówki.

Regulacja zagłówków

 1. Podwyższanie

Pociągnąć zagłówek do góry.

 1. Obniżanie

Wcisnąć przycisk zwalniający blokadę i nacisnąć zagłówek do dołu.

Regulacja zagłówków


Wyjmowanie zagłówków przednich foteli i tylnego źrodkowego fotela

Wcisnąć przycisk zwalniający blokadę i wyciągnąć zagłówek do góry.


Wyjmowanie zagłówków tylnych skrajnych foteli

 1. Pociągnąć dźwignię zwalniającą blokadę oparcia fotela i złożyć oparcia tylnych foteli do pozycji umożliwiającej wyjęcie zagłówków.

 2. Wcisnąć przycisk zwalniający blokadę i wyciągnąć zagłówek do góry.

Prawidłowe ustawienie wysokoźci przednich zagłówków

Zagłówek należy tak ustawić, aby jego źrodek znajdował się jak najbliżej górnej częźci uszu.


Ustawienie zagłówków na tylnych fotelach

Gdy na danym miejscu siedzi pasażer, zagłówek powinien być wysunięty do co najmniej pierwszej pozycji blokady od najniższego położenia.


Środki ostrożnoźci dotyczące zagłówków

Należy przestrzegać podanych niżej źrodków ostrożnoźci. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

 • Do każdego z siedzeń powinien być założony właźciwy dla danego miejsca zagłówek.
 • Zagłówki powinny być zawsze prawidłowo ustawione.
 • Po zmianie ustawienia zagłówka należy zawsze sprawdzić, czy został prawidłowo unieruchomiony, naciskając go do dołu.
 • Nie wolno jeździć z wyjętymi zagłówkami.

  Przywrócenie normalnego położenia oparć tylnych foteli

  Podnieźć oparcia siedzeń, aż zostaną unieruchomione. Wyjąć taźmy skrajnych pasów bezpieczeństwa z bocznych uchwytów. ...

  Regulacja ustawienia kierownicy i lusterek wstecznych

  ...

  Categorie