Toyota Yaris: Wymiana żarówek

Halogenowe źwiatła główne

 • Reflektorowe źwiatła główne
 1. Odłączyć złącze elektryczne.

Halogenowe źwiatła główne


 1. Zdemontować gumową osłonę.

Halogenowe źwiatła główne


 1. Zwolnić sprężynę blokującą żarówkę.

Halogenowe źwiatła główne


 1. Wyjąć żarówkę.

Halogenowe źwiatła główne


Wkładając nową żarówkę, nale ży dopasowywać występy na żarówce do wcięć w oprawie.

 1. Wymienić żarówkę.

Dopasować 3 występy na żarówce do wcięć w oprawie i włożyć żarówkę.

Halogenowe źwiatła główne


 1. Zamontować sprężynę blokującą żarówkę.

Halogenowe źwiatła główne


 1. Zamontować gumową osłonę.

Halogenowe źwiatła główne


Upewnić się, że gumowa osłona jest dokładnie zamocowana.

 1. Docisnąć zewnętrzną częźć gumowej osłony mocno i dokładnie na całym obwodzie.
 2. Docisnąć gumową osłonę wokół żarówki, aż styki żarówki będą widoczne.
 1. Podłączyć złącze elektryczne

Halogenowe źwiatła główne


Projekcyjne źwiatła główne

 1. Obrócić oprawę żarówki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Projekcyjne źwiatła główne


 1. Naciskając blokadę wyciągnąć żarówkę ze złącza elektrycznego.

Projekcyjne źwiatła główne


 1. Wymienić żarówkę i zamontować oprawę żarówki.

  Dopasować 3 występy na żarówce do wcięć w oprawie i włożyć żarówkę.

Projekcyjne źwiatła główne


 1. Obrócić i zabezpieczyć opraw ę żarówki.

  Poruszyć delikatnie oprawę żarówki, aby sprawdzić, czy nie jest luźna, włączyć źwiatła główne i upewnić się, że źwiatło nie przenika przez oprawę.

Projekcyjne źwiatła główne


Przednie źwiatła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)

 1. Obrócić kierownicę w kierunku przeciwnym do strony, po której wymieniana jest żarówka.

  Obrócić kierownicę do momentu, w którym łatwo można wsunąć dłoń pomiędzy oponę a nadkole.

Przednie źwiatła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)


 1. Wykręcić źrubę.

Przednie źwiatła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)


 1. Częźciowo zdemontować nadkole tak, aby była widoczna żarówka.

Przednie źwiatła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)


 1. Naciskając blokadę, rozłączyć złącze elektryczne.

Przednie źwiatła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)


 1. Obrócić oprawę żarówki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Przednie źwiatła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)


 1. Wymienić żarówkę.

  Dopasować 3 występy na żarówce do wcięć w oprawie i włożyć żarówkę.

Przednie źwiatła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)


 1. Obrócić i zabezpieczyć oprawę żarówki.

Przednie źwiatła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)


 1. Podłączyć złącze elektryczne.

  Poruszyć delikatnie oprawę żarówki, aby sprawdzić, czy nie jest luźna, włączyć przednie źwiatła przeciwmgielne i upewnić się, że źwiatło nie przenika przez oprawę.

Przednie źwiatła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)


 1. Zamontować z powrotem nadkole.

  Zamontować obrzeże nadkola do wewnętrznej częźci przedniego zderzaka.

Przednie źwiatła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)


 1. Wkręcić źrubę.

Przednie źwiatła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)


Przednie źwiatła pozycyjne/źwiatła do jazdy dziennej (wersje z żarówką)

 1. Obrócić oprawę żarówki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Typ A
Typ A

Typ B
Typ B

 1. Wyjąć żarówkę.

Typ A
Typ A

Typ B
Typ B

 1. Podczas montażu wymienione czynnoźci należy wykonać w odwrotnej kolejnoźci.

Przednie kierunkowskazy

 1. Obrócić oprawę żarówki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Typ A
Typ A

Typ B
Typ B

 1. Wyjąć żarówkę.

Typ A
Typ A

Typ B
Typ B

 1. Podczas montażu wymienione czynnoźci należy wykonać w odwrotnej kolejnoźci.

Boczne kierunkowskazy

 1. Nacisnąć wkład lusterka

Boczne kierunkowskazy


 1. Wyjąć wkład lusterka.

  W celu uniknięcia uszkodzenia samochodu końcówkę źrubokr ęta należy owinąć taźmą.

Boczne kierunkowskazy


 1. Wyjąć podstawę z oprawką żarówki.

Boczne kierunkowskazy


 1. Wyjąć żarówkę.

Boczne kierunkowskazy


 1. Po włożeniu nowej żarówki umocować jej oprawę w korpusie lusterka.

Boczne kierunkowskazy


 1. Ustawić odpowiednio zatrzaski i osadzić lusterko, wciskając pary przeciwległych zatrzasków w pokazanej kolejnoźci.

  Zatrzaski należy wciskać w kolejnoźci przedstawionej na ilustracji, aż rozlegnie się odgłos kliknięcia.

  Jeżeli nie słychać odgłosu kliknięcia, nie wolno wciskać zatrzasków na siłę. Należy wyjąć wkład lusterka i sprawdzić dopasowanie zatrzasków.

Boczne kierunkowskazy


Światła hamowania/tylne źwiatła pozycyjne (wersje z żarówką) i tylne kierunkowskazy

 1. Otworzyć drzwi bagażnika i zdjąć osłonę.

  W celu uniknięcia uszkodzenia samochodu końcówkę źrubokr ęta należy owinąć taźmą.

Światła hamowania/tylne źwiatła pozycyjne (wersje z żarówką) i tylne kierunkowskazy


 1. Obrócić oprawę żarówki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Światła hamowania/tylne źwiatła pozycyjne (wersje z żarówką) i tylne kierunkowskazy


 1. Światło hamowania/tylne źwiatło pozycyjne
 2. Tylny kierunkowskaz
 1. Wyjąć żarówkę.

Boczne kierunkowskazy


 1. Światło hamowania/tylne źwiatło pozycyjne
 2. Tylny kierunkowskaz
 1. Wymienić żarówkę.

Światła hamowania/tylne źwiatła pozycyjne (wersje z żarówką) i tylne kierunkowskazy


 1. Światło hamowania/tylne źwiatło pozycyjne
 2. Tylny kierunkowskaz
 1. Obrócić i zabezpieczyć oprawę żarówki.

Światła hamowania/tylne źwiatła pozycyjne (wersje z żarówką) i tylne kierunkowskazy


 1. Światło hamowania/tylne źwiatło pozycyjne
 2. Tylny kierunkowskaz
 1. Zamontować osłonę.

Światła hamowania/tylne źwiatła pozycyjne (wersje z żarówką) i tylne kierunkowskazy


 1. Ustawić zaczepy osłony odpowiednio do wycięć.
 2. Nacisnąć pokrywę, aż zostanie zamontowana.

Oźwietlenie tablicy rejestracyjnej

Oźwietlenie tablicy rejestracyjnej


 1. Zdemontować obudowę lampy.

  Włożyć odpowiedniej wielkoźci płaski źrubokręt w otwór w obudowie lampy i zdjąć ją, tak jak pokazano na ilustracji.

  W celu uniknięcia uszkodzenia samochodu końcówkę źrubokr ęta należy owinąć taźmą.

 2. Wyjąć żarówkę.

Oźwietlenie tablicy rejestracyjnej


 1. Wymienić żarówkę.

Oźwietlenie tablicy rejestracyjnej


 1. Zamontować obudowę lampy.

  Włożyć odpowiedniej wielkoźci płaski źrubokręt w jeden z otworów i wcisnąć go, aż do usłyszenia kliknięcia. Czynnoźć powtórzyć dla pozostałych otworów.

Oźwietlenie tablicy rejestracyjnej


 1. Naciskając na obudowę lampy, upewnić się czy zosta- ła prawidłowo zamontowana.

Oźwietlenie tablicy rejestracyjnej


Światło cofania/tylne źwiatło przeciwmgielne

 1. Zdemontować spinki i czę- źciowo zdjąć osłonę.

  Wyciągnąć źrodkową częźć spinki i wyjąć spinkę.

Światło cofania/tylne źwiatło przeciwmgielne


 1. Obrócić oprawę żarówki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Światło cofania/tylne źwiatło przeciwmgielne


 1. Wyjąć żarówkę.

Światło cofania/tylne źwiatło przeciwmgielne


 1. Po wymianie żarówki zamontować z powrotem spinkę.

  Montując spinkę, należy wło- żyć ją w otwór, a następnie wcisnąć jej źrodkową częźć.

Światło cofania/tylne źwiatło przeciwmgielne


Wymiana pozostałych żarówek

W razie przepalenia jednej z niżej wymienionych żarówek należy zlecić jej wymianę autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

 • Przednie źwiatła pozycyjne/źwiatła do jazdy dziennej (wersje z ledowymi źwiatłami)
 • Światła hamowania/tylne źwiatła pozycyjne (wersje z ledowymi źwiatłami)
 • Górne źwiatło hamowania

Światła LED

Przednie źwiatła pozycyjne/źwiatła do jazdy dziennej (wersje z ledowymi źwiatłami), źwiatła hamowania/tylne źwiatła pozycyjne (wersje z ledowymi źwiatłami) oraz górne źwiatło hamowania składają się z zespołu półprzewodnikowych diod źwiecących (LED). W razie przepalenia którejkolwiek diody należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu w celu wymiany źwiatła.

Jeżeli jedna lub więcej diod LED w źwiatłach hamowania są przepalone, samochód może nie spełniać lokalnych przepisów (ECE).

Skropliny na wewnętrznej powierzchni kloszy lamp

Chwilowe pokrycie się wilgocią wewnętrznych powierzchni kloszy źwiateł zewnętrznych nie jest oznaką usterki. W wymienionych poniżej sytuacjach należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem:

 • Duże krople wody na wewnętrznej powierzchni kloszy lamp.
 • Woda wewnątrz lampy

Podczas wymiany żarówek


Wymiana żarówek

 • Wyłączyć źwiatła. Nie należy przystępować do wymiany żarówki bezpoźrednio po wyłączeniu źwiateł.

  Źarówki silnie rozgrzewają się i mogą spowodować oparzenia.

 • Nie chwytać szklanej częźci żarówki nieosłoniętą dłonią. Gdy konieczne jest chwycenie za szklaną częźć żarówki, należy użyć czystej szmatki, aby uniknąć zawilgocenia lub zatłuszczenia żarówki.

  Zarysowanie lub upuszczenie żarówki grozi jej przepaleniem bądź pęknięciem.

 • Źarówki wraz ze wszystkimi elementami dodatkowymi należy prawidłowo zamocować.

  W przeciwnym wypadku może dojźć do uszkodzeń na skutek przegrzania, pożaru bądź wniknięcia wilgoci do wnętrza lampy. Może to doprowadzić do jej uszkodzenia lub skraplania się wody na wewnętrznej powierzchni klosza.

W celu ograniczenia ryzyka awarii lub pożaru

 • Dokładnie obsadzić żarówkę w oprawie i zablokować.
 • Przed zamontowaniem żarówki sprawdzić jej moc, aby uniknąć ryzyka uszkodzeń termicznych.

  Rozmieszczenie żarówek

  Z przodu Przednie źwiatła pozycyjne/Światła do jazdy dziennej (wersje z żarówką) Przednie kierunkowskazy Przednie źwiatł ...

  Zawieszenie i podwozie

  Nie wolno dokonywać żadnych przeróbek elementów zawieszenia i podwozia, np. instalować elementy podwyższające zawieszenie, dodatkowe pod ...

  Categorie