Toyota Yaris: Wskazówki

Samochód z przyczepą prowadzi się nieco inaczej niż samochód bez przyczepy. Holując przyczepę, aby uniknąć wypadku, źmierci lub powa żnych obrażeń ciała, należy pamiętać o następujących zasadach:

Sprawdzanie połączeń elektrycznych źwiateł przyczepy

Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić wszystkie połączenia pojazdu z przyczepą oraz działanie źwiateł. Po przejechaniu krótkiego dystansu należy to powtórzyć.

Przećwiczenie jazdy z przyczepą

 • Przed przystąpieniem do właźciwego holowania dobrze jest przećwiczyć w bezpiecznym miejscu manewry skręcania, zatrzymywania się i cofania, aż do nabrania wprawy w ich wykonywaniu.
 • Przy cofaniu samochodu z przyczepą kierownicę należy obracać w kierunku przeciwnym do zamierzonego skrętu przyczepy. Należy ją obracać powoli, aby zminimalizować możliwoźć nieprawidłowego manewru. Dobrze jest zapewnić sobie pomoc drugiej osoby, ograniczając w ten sposób ryzyko kolizji.

Zwiększony odstęp od poprzedzającego pojazdu

Prowadząc samochód z przyczepą należy na każde 10 km/h prędkoźci jazdy zwiększyć odstęp od poprzedzającego pojazdu przynajmniej o długoźć zespołu samochodu z przyczepą. Unikać gwałtownego hamowania, które może spowodować poźlizg i utratę panowania nad pojazdem. Szczególnie dotyczy to mokrej lub źliskiej nawierzchni.

Gwałtowne przyspieszanie / skręcanie / pokonywanie zakrętów

Przy zbyt ciasnym skręcie przyczepa może uderzyć w samochód.

Przed zakrętem należy stopniowo zwolnić, unikając nagłego hamowania.

Zakręty pokonywać ostrożnie i z niewielką prędkoźcią.

Uwagi dotyczące skręcania

Przy skręcaniu koła przyczepy podążają po łuku położonym bliżej źrodka krzywizny niż koła samochodu. W celu skompensowania tego należy jechać po łuku o większym niż normalnie promieniu.

Ważne informacje dotyczące stabilnoźci

Boczny wiatr i wyboista nawierzchnia powodują kołysanie przyczepy, co znacznie utrudnia prowadzenie samochodu. Od czasu do czasu dobrze jest skontrolować w lusterku wstecznym sytuację z tyłu pojazdu, aby móc zawczasu przygotować się na wyprzedzanie przez duże autobusy lub samochody ciężarowe, który to manewr również może wywołać kołysanie przyczepy i samochodu. W przypadku rozkołysania przyczepy należy mocno trzymać kierownicę i natychmiast zacząć stopniowo redukować prędkoźć. Podczas hamowania utrzymywać prostoliniowy tor jazdy.

Wyprzedzanie innych pojazdów

Należy pamiętać o długoźci holowanej przyczepy. Przed zmianą pasa ruchu konieczne jest upewnienie się, czy odstępy pomiędzy pojazdami są wystarczająco duże.

Skrzynia biegów

 • Wersje z przekładnią bezstopniową

W celu zachowania skutecznoźci hamowania silnikiem nie należy dźwignią skrzyni biegów wybierać położenia D. Należy dźwignię skrzyni biegów przestawić w położenie M i wybrać bieg 4. lub niższy.

 • Wersje z mechaniczną skrzynią biegów

W celu zachowania skutecznoźci hamowania silnikiem nie należy używać biegów 5. i 6. (wersje z 6-biegową skrzynią biegów).

Gdy silnik ulega przegrzaniu

Podczas długotrwałej jazdy w górę długiego lub stromego wzniesienia, przy temperaturze otoczenia przekraczającej 30C, silnik samochodu holującego przyczepę może ulegać przegrzaniu. Gdy lampka ostrzegawcza wysokiej temperatury płynu w układzie chłodzenia silnika zacznie sygnalizować przegrzewanie, należy natychmiast wyłączyć klimatyzację, zjechać na pobocze i zatrzymać się w bezpiecznym miejscu.

Parkowanie

Na czas postoju pod koła samochodu i przyczepy należy zawsze podkładać kliny blokujące. Uruchomić z pełną siłą hamulec postojowy i przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie P (wersje z przekładnią bezstopniową) lub w położenie biegu 1. lub wstecznego R (wersje z mechaniczną skrzynią biegów).


Należy przestrzegać wszystkich podanych w tym rozdziale wskazówek i zaleceń.

Nieprzestrzeganie ich stwarza ryzyko spowodowania wypadku, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Wskazówki dotyczące holowania przyczepy

 • Podczas holowania nie dopuszczać do przekroczenia wartoźci obciążenia.

Prędkoźć jazdy z przyczepą

Przestrzegać ograniczeń prędkoźci obowiązujących samochody holujące przyczepę.

Przed zjazdem ze stromego lub długiego wzniesienia

Zmniejszyć prędkoźć i zredukować bieg. Nie redukować biegu zbyt gwałtownie.

Używanie hamulców

Nie naciskać zbyt długo lub zbyt często pedału hamulca zasadniczego.

Może to doprowadzić do przegrzania hamulców i zmniejszenia ich skutecznoźci.

Unikanie kolizji lub zranienia

 • Wersje z układem automatycznego utrzymywania prędkoźci jazdy: Podczas holowania nie należy używać układu automatycznego utrzymywania prędkoźci jazdy.
 • Wersje z dojazdowym kołem zapasowym: Nie wolno holować tym samochodem z zamontowanym dojazdowym kołem zapasowym.
 • Wersje wyposażone w awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia: Nie wolno holować tym samochodem, gdy ma on założone koło z oponą doraźnie uszczelnioną za pomocą awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia

  Wymiary montażowe* haka holowniczego/wspornika oraz kuli zaczepu

  434 mm 434 mm 655 mm 602 mm 468 mm 313 mm 397 mm 26,2 mm *: Dopuszczalna masa całkowita samochodu i standardowy rozmiar opon Aby rozpoznać ...

  Prowadzenie samochodu

  ...

  Categorie