Toyota Yaris: Ważne informacje dotyczące obciążenia przyczepy

Toyota Yaris –> Jazda –> Przed rozpoczęciem jazdy –> Holowanie przyczepy –> Ważne informacje dotyczące obciążenia przyczepy

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy i dopuszczalny nacisk na hak holowniczy

 1. Masa całkowita przyczepy

Masa własna przyczepy powiększona o masę przewożonego ładunku nie może przekraczać okreźlonej dla tego samochodu wartoźci maksymalnej. Przekroczenie tej masy jest niebezpieczne.

Zalecane jest stosowanie stabilizatora ciernego lub ciernego urządzenia sprzęgającego (dodatkowe urządzenie wspomagające).

Ważne informacje dotyczące obciążenia przyczepy


 1. Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy

¸adunek w przyczepie powinien być tak rozłożony, aby nacisk na hak holowniczy przekraczał 25 kG lub 4% dopuszczalnej masy całkowitej holowanej przyczepy. Nacisk ten nie może jednak przekraczać okreźlonej dla tego samochodu wartoźci maksymalnej.

Tabliczka informacyjna (znamionowa)

 • Typ A
 1. Dopuszczalna masa całkowita samochodu
 2. Dopuszczalny nacisk tylnej osi

Tabliczka informacyjna (znamionowa)


 • Typ B
 1. Dopuszczalna masa całkowita samochodu
 2. Dopuszczalny nacisk tylnej osi

Tabliczka informacyjna (znamionowa)


Dopuszczalna masa całkowita samochodu

 • Wersje odpowiadające kategorii pojazdu M1* Suma masy własnej samochodu, masy kierowcy, pasażerów i bagażu, masy haka holowniczego oraz nacisku na hak nie może przekraczać o więcej niż 100 kg dopuszczalnej masy całkowitej samochodu. Przekroczenie tej wartoźci jest niebezpieczne.
 • Wersje odpowiadające kategorii pojazdu N1* Suma masy własnej samochodu, masy kierowcy, pasażerów i bagażu, masy haka holowniczego oraz nacisku na hak nie może przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej samochodu. Przekroczenie tej wartoźci jest niebezpieczne.

Dopuszczalny nacisk tylnej osi

 • Wersje odpowiadające kategorii pojazdu M1* Nacisk tylnej osi nie może przewyższać wartoźci dopuszczalnej o więcej niż 15%. Przekroczenie tej wartoźci jest niebezpieczne.
 • Wersje odpowiadające kategorii pojazdu N1* Nacisk tylnej osi nie może przewyższać wartoźci dopuszczalnej.

  Przekroczenie tej wartoźci jest niebezpieczne.

  Dopuszczalne obciążenie samochodu w czasie holowania przyczepy ustalone zostało dla poziomu morza. Należy pamiętać, że na dużych wysokoźciach moc silnika ulega obniżeniu i w związku z tym wartoźć dopuszczalnego obciążenia przyczepą jest mniejsza.


W razie przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej samochodu lub dopuszczalnego nacisku osi jezdnej (wersje odpowiadające kategorii pojazdu M1*)

Nieprzestrzeganie tych źrodków ostrożnoźci może doprowadzić do wypadku, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

 • Zwiększyć ciźnienie w oponach o 20,0 kPa (0,2 kG/cm2 lub bara; 3 psi) powyżej zalecanej wartoźci.
 • Nie przekraczać prędkoźci 100 km/h lub prędkoźci wynikającej z obowiązujących w danym miejscu ograniczeń - w zależnoźci od tego, która z nich jest niższa.

*: Aby rozpoznać kategorię pojazdu, należy zwrócić się o pomoc do autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu.

  Holowanie przyczepy

  Samochód ten przeznaczony jest przede wszystkim do przewozu osób. Holowanie przyczepy ma negatywny wpływ na własnoźci jezdne samochodu, jego zachowan ...

  Wymiary montażowe* haka holowniczego/wspornika oraz kuli zaczepu

  434 mm 434 mm 655 mm 602 mm 468 mm 313 mm 397 mm 26,2 mm *: Dopuszczalna masa całkowita samochodu i standardowy rozmiar opon Aby rozpoznać ...

  Categorie